Elbilarna kör om dieselbilarna

I december 2021 såldes fler elbilar än dieselbilar i Västeuropa. Mer än var femte bil som såldes var en elbil. Sverige har samma trend med ökad andel laddbara bilar.

Financial Times har sammanställt siffror över den europeiska bilförsäljningen i december 2021. I Västeuropa såldes 176 000 batteridrivna elbilar under December. Närmare 160 000 dieselbilar såldes samma period.

Enligt BilSweden stod elbilarna för 36,4 procent av december månads svenska registreringar. Laddhybriderna stod för 24,3 procent. Den totala andelen laddbara personbilar i december var alltså 60,7 procent jämfört med 49,2 procent 2020. Det är den högsta andelen någonsin under en enskild månad. Totalt registrerades 27 605 nya personbilar i december. Det är en minskning med 20,4 procent jämfört med december 2020.

Nybilsregistreringar för helåret 2021
Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 301 006 nya personbilar under helåret 2021. Det är en ökning med 3,1 procent jämfört med 2020. För helåret var andelen laddbara personbilar av de totala nyregistreringarna 45,0 procent under 2021 jämfört med 32,2 procent under 2020.