Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

”En stridslysten Trump kan skapa oro”

Sedan andra världskriget har det hållits 18 mellanårsval i USA, och varje år efteråt har amerikanska S&P 500 stigit. I genomsnitt är uppgången 16 procent året efter mellanårsvalet, jämfört med 0 procent i snitt året före valet. Marknadsreaktionerna idag är små och investerarna riktar nu blickarna tillbaka till andra frågor som är viktigare för börsutvecklingen, som tillväxt, penningpolitik och den pågående rapportsäsongen.

Intakt inrikespolitik, men stridslysten Trump kan orsaka oro
Valresultatet begränsar framför allt Donald Trumps möjligheter vad gäller inrikespolitiken. Inga stora förändringar vad gäller ekonomisk politik är därmed att vänta, och effekterna på såväl den amerikanska ekonomin som de finansiella marknaderna bör bli begränsad. Trumps största politiska seger är skattereformen från 2017, och den kommer inte att rullas tillbaka. Demokraterna kommer å andra sidan inte heller att skriva under några nya skattesänkningar som ökar budgetunderskottet ytterligare. Det finns dock andra stimulanser som demokrater och republikaner lättare kan tänkas komma överens om, som t ex investeringar i infrastruktur.

Inom utrikespolitiken har Trump däremot fortsatt goda möjligheter att driva sin egen agenda. När det gäller handelskriget har tonläget sänkts den senaste tiden och vi ser för närvarande en 60-procentig chans att Trump och Xi kommer överens om eldupphör när de träffas den 1:a december. Det kan dock inte uteslutas att Trump på nytt gör en helomvändning och istället gör allvar av hotet om att införa 25-procentiga importtullar på alla kinesiska varor från och med årsskiftet.

En helt annan fråga gäller hur tonläget kommer att vara i den amerikanska politiken inför nästa presidentval, som Trump redan deklarerat att han kandiderar till. En stridslysten Trump kan komma att ta smutskastningen till nya nivåer och beskylla demokraterna för allt som inte går bra, och medierna för att sprida ”fake news” om de hävdar något annat. Risken finns att hans humör, nycker och tweets får större inverkan på börsen än själva politiken.

Drivkrafterna bakom börsuppgången förblir intakta
Sedan Trump vann presidentvalet i november 2016 har amerikanska aktier stigit med 35 procent. De primära drivkrafterna bakom det är den synkroniserade återhämtningen i världskonjunkturen, skattereformen och USAs stora investeringar i infrastruktur. Inget av detta kommer att förändras i och med nattens valresultat. Den amerikanska ekonomin går för högvarv, Kina öser på med stimulanser för att hålla uppe tillväxten trots handelskriget, och i Europa växer ekonomin över trend. Rapportsäsongen vi snart lägger bakom oss har varit stark, och prognoserna för 2019 pekar på en närmare tvåsiffrig vinsttillväxt. Därmed ser vi ingen anledning till att ändra vår ståndpunkt att aktier kommer att ge en bättre avkastning än obligationer de kommande tolv månaderna, och att en liten övervikt i aktier därför är att rekommendera.