Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Ett hack i kurvan, eller bestående men?

Coronaviruset fortsätter att spridas, men i ett långsammare tempo än tidigare. Samtidigt har rapportsäsongen varit stabil och centralbankerna tydliga med att de står redo att agera om de negativa effekterna av viruset på ekonomin blir för stora. Det har gett mer bränsle åt börsen.

Aktiemarknaden blickar framåt
Sedan årsskiftet har ett globalt aktieindex stigit 4 procent och Stockholmsbörsen 7 procent, trots både oro i Mellanöstern och Coronaviruset som otvivelaktigt kommer att ha en negativ effekt på tillväxten i världen. Särskilt hårt drabbat är givetvis Kina, vars ekonomi utgör en femtedel av global BNP. Än så länge har vi bara sett början på hur storstäder i karantän, nedstängda fabriker och butiker i Kina kommer att påverka globala produktionskedjor och kinesiska konsumenter.

Först av allt kommer effekten att synas på framåtblickande inköpschefsindex, som ger en prognos för tillväxten om 3-6 månader. Frågan är bara hur stor den negativa effekten blir, och hur länge det dröjer innan återhämtningen fortsätter. Den här veckan får vi den första indikationen på vad som komma skall när preliminära inköpschefsindex släpps för Euroområdet och USA. Särskilt intressant blir den europeiska siffran till följd av att tillverkningsindustrin är större i Europa, och företagen har ett stort import- och exportberoende. Aktiemarknaden blickar som vanligt framåt och har redan sett förbi de negativa effekterna av viruset, och dessutom har rapportsäsongen på marginalen överraskat positivt vilket ingjutit förtroende i marknaden. Vinsttillväxten är dock långt under vad den förväntas bli för helåret 2020. Räntemarknaden är mindre övertygad om att det värsta ligger bakom oss och långräntorna ligger kvar på en lägre nivå än vid årets början.

Trots risken behåller vi en liten övervikt i aktier. Dels har rapportsäsongen varit fullt godkänd och bland företagen märks en spirande framtidsoptimism, och dessutom har centralbankerna varit tydliga med att de kommer att vidta åtgärder om de ekonomiska konsekvenserna av viruset blir för stora. Det ger stöd åt riskaptit och sentiment. Så länge det fortsätter att komma tecken på att utbrottet tappar fart finns det goda skäl att blicka förbi vad som ser ut att bli ett temporärt hack i konjunkturkurvan.

PMI ger en indikation på vad som är att vänta
Veckans absolut tyngsta datapunkt får vi på fredag, då preliminära inköpschefsindex (PMI) släpps för USA och Euroområdet. Det finns gott om prognoser för hur viruset slår mot tillväxten, men PMI blir en mer konkret indikation på vad som faktiskt sker i företagen och beroende på hur siffran ser ut kan den skapa större kursrörelser på marknaden. Vi förväntar oss att indexet faller tillbaka, men det är svårt att bedöma hur mycket. Under tisdagen släpps tyska ZEW-index, som också väntas sjunka i kölvattnet av svaga siffror för tysk industriproduktion.

På onsdag släpper Fed det penningpolitiska protokollet från förra räntemötet, vilket kan sprida ljus över hur centralbanken ser på de möjliga konsekvenserna för resten av världen av Kinas nedstängning av städer och fabriker. ECB släpper sitt penningpolitiska protokoll på torsdag.

För svensk del väntar boprisindex för januari från Valueguard på tisdag morgon. På onsdag publicerar SCB statistik över inflationen i januari.