Lars Mac Key
Lars Mac Key
Chef, DCM Gröna obligationer, Danske Bank Sverige

Finns det ett liv för Gröna investeringar efter Corona-krisen?

Intresset för gröna obligationer har varit rekordstarkt de senaste åren. 2019 sattes ett nytt rekord med 133 miljarder kronor i utgivna gröna obligationer – en ökning med 85 procent jämfört med 2018. Och trenden 2020 såg stark ut. I samband med Corona-utbrottet ser vi dock en hastigt inbromsande aktivitet på marknaden för gröna obligationer. Markerar det slutet för den positiva utveckling vi sett inom grön finansiering?

Vi tar pulsen på Lars Mac Key, ansvarig för Danske Banks gröna obligationer.

Hur ser marknaden för gröna obligationer ut just nu?
– Fram till mitten på februari fortsatte det på samma fantastiska trend som vi sett de senaste åren, med en uppgång på 25 procent jämfört med motsvarande period 2019. Men i och med Corona-utbrottet så har marknaden stannat upp och just nu har den minskat med ca 10 procent jämfört med förra året, säger Lars Mac Key.

Finns det några företag som emitterar nya gröna obligationer på rådande marknad?
– Danske Bank hjälpte Vattenfall med att ge ut en grön obligation på 500 miljoner Euro den nionde mars i år. Den fick ett fantastiskt välkomnande på marknaden och övertecknades. Efter det har det varit lugnt. Men signalerna går åt rätt håll, starka namn måste visa vägen och det har de börjat göra. Vi tog den Nederländska utvecklingsbanken FMO till SEK-marknaden med en 1,5 miljarder grön obligation samt att Vasakronan gjorde en 1,35 miljarder SEK. Vi plockar även upp signaler om att en del finanspolitiska stödpaket i samband med Corona kan komma att få en inriktning på hållbarhet. Det kan exempelvis handla om att finansiera vissa infrastrukturprojekt med en grön profil, berättar Lars.

Vad innebär denna inbromsning på sikt?
– Inte så mycket. Jag tror det blir en kortare inbromsning och att marknaden snart tar fart med förnyad kraft igen. Om jag jämför den gröna obligationsmarknaden nu med under finanskrisen 2008 så har otroligt mycket hänt. Dels har gröna obligationer blivit en mer mogen produkt som är allmänt vedertagen på marknaden. Dels eldas marknaden på av en global vilja att investera hållbart. En tredje faktor som talar för en fortsatt tillväxt av gröna obligationer är att EU driver på utvecklingen med sin EU Green Deal, avslutar Lars.