Fokus på framtidens städer i +Impacts accelerator

Världen behöver snarast bli mer hållbar. För att klara denna enorma utmaning behöver vi identifiera och stödja visionärer med lösningar.

I +impacts accelerator, som genomförs tre gånger per år, bjuds de bästa nordiska startups in till att utmana och utveckla sina företag. Programmet stöttar tillväxten hos deltagarna genom bland annat rådgivning från globala experter och banbrytande forskning samt matchningar med intressenter som investerare, företag och mentorer som hjälper dem att ta nästa steg i tillväxtvärdekedjan. Programmet är både kostnadsfritt och fritt från krav på ägarandel i bolagen, och är utformat för att ge deltagarna de bästa förutsättningar att globala företag som bidrar till att lösa vår tids största utmaningar.

Vad innebär Smarta Städer?

Fastighetsteknikföretag växer fram över hela världen för att möta ett ständigt ökande behov av samhällsnytta och lösningar för minskad miljöpåverkan. Smarta städer integrerar digital intelligens med städer, och löser offentliga problem genom digitaliseringar för att uppnå en högre livskvalitet.

Smarta lösningar kan förbättra flera aspekter av livskvaliteten i städer som säkerhet, tid, hälsa, miljö, uppkoppling, jobb och levnadskostnader.

Just nu rullar acceleratorn, denna gång med bas i Oslo, där 17 nordiska startups med affärsidéer som rör framtidens städer deltar.

Deltagande företag Smarta Städer
 • Adress

Adress vill utjämna ojämlikheterna på bostadsmarknaden genom att saminvestera i bostäder tillsammans med ägaren. Istället för ränta/amortering delas både risk och vinst

 • Ainak Oy

Ainak har byggt världens första layoutplanerare att användas på plats. Augumented reality ger en tydlig 3D-visualisering, som kan användas både privat och för företag

 • Birdflocks

Birdflocks är världens första community online för AEC-företag (architecture, Engineering, Construction), där företag inom dessa branscher kopplas samman för att enklare kunna samarbeta

 • Coly

Hyresgästföreningar och -fastigheter behöver kunna möta en ständigt ökande efterfrågan av prisvärda bostäder. Coly tillhanda håller teknik, som har en nyckelroll i skalbarheten gällande shared living

 • Dryp

Genom att använda data ger Dryp städer möjligheten att följa och planera vattenanvändning och infrastruktur i realtid

 • EKOTEKT

EKOTEKT tillhandahåller prisvärda och miljövänliga 3D-tryckta hus och modulära konstruktionsdelar genom robotteknik och automation

 • Homr

Genom att vända på sättet som nya hus ritas och byggs, och erbjuda fastighetsutvecklare ett mer produktbaserat tillvägagångssätt, görs modulära hus mer skalbara

 • Laiout

Med hjälp av AI erbjuder laiout ett nytt sätt att på ett tidigt stadium utforma planlösningar. Istället för en lång och komplex process kan upp till 20 veckors arbete sparas

 • LeakLook

Fastighetsägare får, med hjälp av LeakLooks AI-drivna analysplattform, direkt insyn i vattenanvändningen, för att spara både förbrukning och kostnader

 • Loopfront

40 % av alla utsläpp kommer från byggindustrin. Loopfront vill ändra på detta genom en plattform för återanvändning av byggmaterial och interiör

 • Nrlyze

Uppvärmning av byggnader är den största kostnaden för fastighetsägare, och ineffektivitet och dålig kontroll av energisystem gör att 10 % går till spillo. Genom förbättrad parametrisering vill Nrlyze ändra på detta

 • Picadon

Det finns en enorm pool av kapital i hyresdepositioner, som bara ligger still. Picadon vill hjälpa hyresvärdar att aktivera detta kapital på ett sätt som, förutom den ekonomiska vinsten, också hjälper dem också att leverera en USP till hyresgästerna och stödjer deras pågående gröna omställning

 • Rebartek

Rebartek är en one-stop shop för armering av betongstål (armeringsjärn). Djupt integrerad

från parametrisk design till robotprefabricering automatiserar Rebartek en arbetsintensiv, felbenägen och tidskrävande process, och minskar arbetskraften på plats med 70 % – 90 %

 • Renbloc

Renbloc spårar alla CO2-utsläpp och ger transparens kring energiförbrukningens fotavtryck. Genom att optimera grön energi när den finns tillgänglig minskas CO2-utsläppen med upp till 15 %

 • Vyer

Vyer digitaliserar fastigheter, och ger en möjlighet att organisera och hitta information om allt som rör en fastighets inomhusmiljö

 • Wood Tube

Wood Tubes patenterade papper skapar en bättre arbetsmiljö för snickare, samtidigt som det minskar CO2-utsläppen avsevärt jämfört med de stålreglar som används idag

 • xNomad

xNomad är en marknadsplats för korttidsuthyrning av butiksytor, genom att koppla ihop fastighetsägare med varumärken för att skapa popup-butiker

Relaterade artiklar

Läs mer om +impact och acceleratorn här.
Läs mer om tidigare acceleratorer här och här.