Eldrivet flygplan

Framtidens fossilfria flygplan

Flyget står för drygt två procent av utsläppen av koldioxid i hela världen. Det kan låta lite, men om flyget vore ett land så skulle det vara världens sjunde största sett till utsläpp. Nu tas flera stora tekniksteg för att utveckla fossilfria flygplan.

Flygplanstillverkaren Airbus planerar att redan 2026 testa en vätgasdriven A380 vid sin utvecklingsanläggning i Toulouse. Målet är att genomföra utsläppsfria kommersiella flygningar senast 2035. För att nå dit krävs betydande investeringar i både utveckling av nya motorer till flygplanen och en helt ny infrastruktur för transport av vätgas till planen.

Elektrifiering av flygplansflottan

Göteborgsbaserade Heart Aerospace fick nyligen en stororder på 200 eldrivna flygplan från United Airlines. Dessutom investerar Bill Gates klimatfond Breakthrough Energy Ventures i Heart Aerospace som planerar att ha sitt 100 procent eldrivna flygplan ES-19 (se bild ovan) för regional trafik i luften 2026.

På kort sikt tror flera bedömare att biobränslen blir den övergångslösning som håller flyget i luften och samtidigt bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Det finns flera svenska initiativ, bland annat Pyrocell i Gävle, som utvecklar biobränsle från skogsrestprodukter. Biobränslen kan sedan förädlas till både biodiesel och flygbränsle.

Läs mer om flygets utsläpp på Transportstyrelsens webbsida.