Lars Mac Key
Lars Mac Key
Global Head of Sustainable Products

Från 38 miljarder till 70 miljarder kronor- gröna obligationer växer i Sverige

Lars Mac Key, ansvarig för gröna obligationer på Danske Bank, har nyligen gjort en analys av 2018 för gröna obligationer i SEK. Han konstaterar att volymen utgivna gröna obligationer ökade med hela 84 procent jämfört med 2017:

– Gröna obligationer utgör nu 10 procent av hela obligationsmarknaden i SEK och även i ett internationellt perspektiv är tillväxten på den svenska marknaden enormt stark. Totalt under 2017 gavs det ut ca 38 miljarder SEK i grönt, vilket då motsvarade 6 procent av hela vår obligationsmarknad. Helåret 2018 landade på rekordvolymen 70 miljarder SEK.

Statligt relaterade organisationer störst på grönt i Sverige

Flera sektorer ligger bakom volymökningen under året, men den största procentuella tillväxten går att notera i segmenten statligt relaterade organisationer, så kallade SSAs (Sovereigns, Supranationals and Agencies) samt bank- och finans.

SSAs var den största utgivaren och stod för 38 procent av den totala volymen under året. Dominerande aktörer i denna sektor var Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) och Kommuninvest som var och en gav ut gröna obligationer för 6 miljarder. Både tidigare och nya internationella aktörer i denna sektor är särskilt intresserade av den svenska obligationsmarknaden. Rörelser i basis swaps under året, först i Euro och sedan USD, innebar att internationella SSAs blickade mot svenska kronan i större utsträckning. Bland andra Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Asian Development Bank (ADB) och European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) gav ut gröna obligationer här under året.

I bank- och finanssektorn ökade volymen trefaldigt från låga nivåer 2017 och stod för 12 procent. Detta till stor del beroende på Landshypotek Banks gröna säkerställda obligation om 5,25 miljarder SEK, vilken inte bara var den största gröna obligationen i SEK någonsin, utan också den första gröna säkerställda obligationen. Dessutom var det den första gröna säkerställda obligationen globalt att finansiera hållbart skogsbruk.

Företagen stod för 25 miljarder SEK, vilket motsvarar ca 36 procent, och sektorn behåller sin position som den näst största efter SSAs. Sektorn dominerades inte oväntat av fastighetsbolagen, bland andra Jernhusen, Kungsleden, Klövern och Willhem, som gav ut flera tongivande gröna obligationer under året. En intressant nykomling var återvinningsbolaget Stena Metall som därmed banade vägen för gröna obligationer i sin bransch.

Stark inledning på ett grönt 2019

Även då vi sett en global korrigering av kreditkostnad för skuld, så har den globala marknaden för obligationer och gröna obligationer haft en bra start på året. Under de första veckorna har det gjorts mer i gröna obligationer globalt än under motsvarande period 2018.

– Under de senare åren har även andra hållbara produkter såsom sociala och hållbara obligationer ökat. Vi ser även nya produkter såsom gröna certifikat växa fram, där Vasakronan har tagit ledartröjan, säger Lars.

Även i Sverige har året inletts i linje med förväntan och Danske Bank har bland annat arbetat med att ge ut det svenska fastighetsbolaget Willhem ABs nya gröna obligation om 800 miljoner kronor. Obligationen kommer bland annat att finansiera utveckling och förvärv av fastigheter med låg energianvändning och investeringar i förnybara energianläggningar. Lars bedömer att 2019 kommer att bjuda på en försiktigare tillväxt eller landa på en emissionsvolym i linje med 2018:

– Efterfrågan från svenska och internationella institutionella investerare för gröna obligationer kommer inte att minska oavsett marknadsförutsättningar. I sämre marknadsförhållanden kan mycket väl gröna obligationer vara en nyckel till investerarna. Jag tror att vi kommer att se ett normalt år för obligationer i SEK och att gröna obligationer fortsätter att växa i volym, även om det blir mer modest än under 2018.

Efter att Danske Bank förra året anlitades av Landshypotek Bank för att ta den första gröna säkerställda obligationen till marknaden, ser fler aktörer nu ut att intressera sig för detta. Lars berättar att The Swedish Covered Bond Corporation (SCBC) nyligen har annonserat att Danske Bank kommer att bistå dem när de ger ut den första gröna säkerställda obligationen i SEK som finansierar fastigheter och bolån:

– De kommer att bana vägen för en produkt som står för nästan hälften av de utestående obligationerna i SEK totalt sett, vilket medför en otrolig potential för gröna obligationer. I tillägg till detta har även den tillträdande regeringen annonserat att Sverige ska ge ut en grön obligation under 2019, vilket öppnar ännu en stor potential. Så jag är full av förhoppningar för ett fantastiskt grönt 2019.

För mer information om Danske Banks arbete med gröna, sociala och hållbara obligationer, vänligen kontakta Lars.mackey@danskebank.se