Game of Thrones i amerikansk ekonomi

Ur ett investerarperspektiv så står Donald Trump förmodligen inför att fatta ett av hans hittills viktigaste beslut som president. Även om beslutet varken involverar familjedynastier eller drakar så för det ändå tankarna till den populära tv-serien Game of Thrones.

I februari 2018 avslutas Janet Yellens fyraåriga period som chef för amerikanska centralbanken (Fed), och inom de närmaste veckorna väntas Donald Trump besluta om att antingen förlänga Yellens mandatperiod eller om han ska kröna en ny kung eller drottning av den amerikanska penningpolitiken.

Hittills har Donald Trumps inställning till ekonomisk politik varken varit särskilt konkret eller nyttig, men nu står han inför ett beslut som kan få väldigt stor inverkan på den amerikanska ekonomin. Om Yellen inte får fortsätta blir hon den tredje centralbankschefen sedan 1934 som bara fått en mandatperiod på posten. Och det mesta tyder på att hon blir utbytt. En del republikaner är missnöjda med Yellen samtidigt som Donald Trump hyser en viss förkärlek för att tillsätta personer från de egna leden på nyckelposter. Presidenten har tillsammans med finansminister Steven Mnuchin träffat ett antal kandidater för posten, som förmodligen kan anses som det viktigaste jobbet inom global ekonomi.

Ett arbete med global påverkan

Den amerikanska centralbankschefen ansvarar för att säkerställa den finansiella stabiliteten och etablera stabila ramar för den ekonomiska tillväxten i världens största ekonomi. Och besked från centralbankschefen kan sätta både aktiekurser, räntor och valutakurser i gungning, och inte bara i USA, utan över hela världen. Chefen för Fed har makt och inflytande som skulle kunna mäta sig med de mäktigaste härskarna i Game of Thrones, och för finansmarknaderna är det av yttersta betydelse vem det till slut blir som får beträder tronen.

Yellen är utan tvekan det säkra och trygga valet för finansmarknaderna, som alltid föredrar det förutsägbara. Men om Yellen inte längre sitter säkert är den stora frågan om vi får en hökaktig centralbankschef, det vill säga en som föredrar en stram penningpolitik, eller om vi får se en mer kompromissande och pragmatisk typ som Yellen. På listan av möjliga kandidater finns båda sorter representerade.

Näste centralbankschef får en otroligt viktig uppgift att tryggt och säkert navigera den amerikanska ekonomin ut ur den historiskt sett extrema lågräntemiljö vi befunnit oss i de senaste åren. Yellen har varit försiktig med penningpolitiska åtstramningar för att inte kväva den ekonomiska återhämtningen med för många och snabba räntehöjningar, och marknaden förväntar sig att räntehöjningarna fortsätter i den här stilen. I praktiken så prisar marknaden in färre räntehöjningar de kommande åren än vad Fed förannonserat, och det är här en ny centralbankschef kan sätta finansmarknaderna i gungning.

Kan drabba både aktier och obligationer

Om Trump utser en hökaktig chef för Fed kommer marknaden förmodligen blixtsnabbt anpassa sig till tanken på fler och snabbare räntehöjningar. Det innebär lägre obligationskurser och möjligtvis även börsfall, eftersom högre räntor gör det dyrare för företag att finansiera sig, samtidigt som det gör obligationer mer attraktiva som ett alternativ till aktier.

Här på Danske Bank följer vi utvecklingen noga, men just nu är vi inte nervösa. Vi ser positivt på världsekonomin och har en övervikt i aktier, bland annat med fokus på amerikanska aktier. Oavsett vem som bestiger Fed-tronen så måste vederbörande göra ett ovanligt dåligt jobb för att kunna stoppa den pågående återhämtningen i USA.