Grön omställning: risk för utslagning och kraftigt ökade lånekostnader – svenska små och medelstora företag måste agera nu

Sommaren blev stekhet även för nya tuffa klimatåtgärder från EU inom ramen för fit for 55. Det finns ingen tvekan för de svenska företagen: ställ om eller ställ in. För de som inte påbörjar en grön omställning väntar med allra största sannolikhet ökade finansieringskostnader, för ESG-riskerna kommer kosta. Storföretagen har ett försprång men för att möta ESG-kraven i hela värdekedjan och affären måste de ställa höga hållbarhetskrav på sina leverantörer, ofta små och medelstora företag.

Nu varnar Danske Bank för att hållbarhetsarbetet inte kommit tillräckligt långt hos dessa SME-företag. Detta kan få stora konsekvenser i närtid och riskerar på sikt slå ut flera företag då en dålig ESG-rating kommer kosta i ökade lånekostnader.

  • Storföretagens utlovade nollutsläpp av koldioxid sätter små och medelstora företag i kläm när hela värdekedjan och därmed också alla underleverantörer omfattas av storföretagets klimatansträngningar. För att behålla sin status som leverantör krävs tydlig hållbarhetsrapportering och transparens. Omställningen går fort – de flesta storföretag sätter sin deadline redan 2030 för att möta Parismålen.
  • Företagens finansiering riskerar att, utan tydlig hållbarhetsrapportering, bli betydligt dyrare i framtiden. EU-taxonomin definierar spelreglerna med start 2022.

Enligt Tillväxtverket saknar drygt 75 procent av Sveriges 1,2 miljoner små- och medelstora företag en miljöpolicy. Att inte påbörja en tydlig hållbarhetsomställning redan nu innebär stora risker för en mängd svenska företag, risker som berör allt från affären till slutkunderna och kapitalanskaffningen.