Hitta guldkorn bland europeiska småbolag

De stora bolagen är välanalyserade och genomlysta och där av är det, jämfört med mindre bolag, svårare att hitta något som ingen annan ser. Det vill säga att det är mycket svårt att hitta några guldkorn. I de mindre bolagen har man dessutom ofta bättre tillgång till företagsledningen vilket kan vara en stor tillgång för att förstå och analysera ett bolag. En annan viktig faktor är att man kan investera i en specifik del av en given marknad, det vill säga att man kan få en mer koncentrerad marknadsexponering än om man investerar i en multinationell koncern.

Investerare och analytiker pratar om möjligheterna i europeiska småbolag, men är det inte också en betydligt högre risk när man går in i mindre bolag?

– Ett lägre marknadsvärde innebär mindre likviditet och det är därför viktigt att man som förvaltare förstår och tar detta i beaktande. Dessutom handlar det om mer koncentrerade bolag som typiskt befinner sig i mer av en uppbyggnadsfas jämfört med större bolag, på så sätt är risken högre. Samtidigt uppvisar small cap-bolag generellt sett en attraktiv bredd, vilket betyder att en bred portfölj av dessa aktier faktiskt kan erbjuda god riskjusterad avkastning, säger Gabrielle Hagman Head of Asset Management Distribution

Fonden Danske Invest Europe Small Cap förvaltas av Danske Bank och har fokus på bolag med marknadsvärde i storleksordningen 150 miljoner till 5 miljarder EUR. Man har valt detta spann eftersom det ger en balans mellan möjligheten att finna underanalyserade bolag utan att de har för låg likviditet. Det genomsnittliga marknadsvärdet i Danske Invests Europe Small Cap är 1,6 miljarder EUR. Danske Invest har satsat på europeisk aktieförvaltning sedan 2004 och har ett förvaltningsteam som enbart arbetar med small cap-investeringar.

För oss är kvalitet av avgörande betydelse.

 

 

Hur skiljer sig Danske Invests fond mot andra Europe Small Cap-fonder? Arbetar ni efter någon specifik strategi när ni tittar på de europeiska småbolagen?

– För oss är kvalitet av avgörande betydelse. Priset på en aktie skall alltid ställas i relation till kvaliteten, som för oss främst handlar om bolagets marknadsposition, balansräkning samt ledning. Generellt sett gillar vi bolag som har en dominerande marknadsposition, inte är för högt belånande och har en ledning som på djupet förstår och brinner för sitt bolag, säger Gabrielle.

Ser man över en 10-års period har de mindre bolagen haft en betydligt högre avkastning jämfört med de stora bolagen. 76 procent för MSCI Europe Small Cap jämfört med 37 procent för MSCI Europe Large Cap (i SEK) de senaste 10 åren (per 31 mars 2017).

På 10 års sikt har Danske Invests Europe Small Cap gett en avkastning på 85 procent, att jämföras med 76 procent för index (MSCI Europe Small Cap). I år är fonden den bästa inom sin kategori enligt morningstar.se.*

Varför tror du att Danske Invests Europe Small Cap har gått så bra, vad gör ni som andra inte gör?

– Jag tror att vår förståelse och insikt på bolagsnivå är avgörande. Vi lägger stor vikt vid att träffa bolag och att ha en nära och tät dialog med ledningen för det enskilda bolaget, avslutar Gabrielle.

Faktablad och Informationsbroschyr om Europe Small Cap hittar du på www.danskeinvest.se

Vill du veta mer Danske Invests Europe Small Cap? Kontakta Gabrielle Hagman gabrielle.hagman@danskeinvest.com

* Historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet