Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Hopp om lättade restriktioner lyfter marknaden

Trots att makrostatistiken pekar i riktning på en global inbromsning av magnitud, så fortsatte börsen uppåt under förra veckan. Att ekonomier världen över nu öppnas upp är den främsta drivkraften. Frågan är dock om börsuppgången från botten har lite väl fort.

Veckan som gick var fullspäckad av makrodata, och i stort sett varenda indikator pekade mot en kraftfull inbromsning i ekonomin under april till följd av de restriktioner som följt i coronavirusets spår. Inbromsningen är väntad och marknaden fäste föga vikt svag data. Det finns dock ett par intressanta saker att notera. PMI föll brantare i Europa än i USA, och det blir intressant att se hur snabbt det hämtar sig i maj. Om inbromsningen i Europa visar sig bli mer ihållande kan det leda till att europeiska aktier fortsätter att gå svagare än andra stora regioner. I USA släpptes den månatliga jobbrapporten i fredags, men inte heller den orsakade någon större kursreaktion trots att arbetslösheten sköt i höjden. De 20 miljoner amerikanska jobb som utraderades i april går inte att jämföra med någon tidigare kris, och därför kommer kanske inte heller återhämtningen att likna en vanlig återhämtning.

Vår bild är att även om sentimentet på börsen för tillfället är starkt till följd av att fokus ligger på att ekonomin öppnas upp, så finns det gott om risker som kan utlösa ny oro. Osäkerheten är hög kring hur stor risken är för andra våg av smittspridning, och inte minst hur snabbt, eller snarare hur långsamt det går att öppna upp ekonomin igen. Kanske dröjer det längre än vi tror innan aktiviteten är tillbaka på något som liknar en normal nivå. Riskerna bör inte ignoreras och även om vi förblir positiva till aktier på lite längre sikt, så har börsen stigit väldigt snabbt från botten. Vi är därför försiktiga med att bli alltför optimistiska till utvecklingen i närtid.

Marknaden fortsätter att tugga i sig svag statistik
Politiska risker gjorde också comeback förra veckan. Trump återgick till sin vanliga retorik när det gäller Kina, och den här gången handlar det om att anklaga landet för coronaviruset. Risken finns att det utvecklas till en upptrappad konflikt inom handelsområdet med nya tullar handelshinder. Det är svårt att avgöra hur handelskonflikten kommer att utvecklas det närmaste året, men att Trump höjer tonläget kan betyda att handelsfrågan återigen blir en kursdrivande faktor för aktiemarknaden framöver.

I närtid står hoppet till en påbörjad ekonomisk återhämtning när alltfler länder lättar på karantän och reserestriktioner. I Europa och USA ser vi redan att detta är på väg att ske, och en viktig faktor att följa framöver blir om antalet coronasmittade återigen ökar. Skulle det ske, så kan restriktionerna behöva förlängas. Viktigt för sentimentet blir också nyhetsflödet kring vad bolagen säger om den närmaste framtiden. Om fler bolag börjar planera för återgång till arbete och återupptagen produktion är det ett positivt tecken för både ekonomin och börsen.

Veckans makroagenda är tunn. Höjdpunkterna är BNP-siffran för euroområdet under första kvartalet, industriproduktion i Europa, Kina och USA, samt detaljhandelsstatistik i kina och USA. Den veckovisa siffran över nyanmälda arbetslösa i USA som kommer på torsdag eftermiddag är förstås också intressant. Precis som de föregående veckorna så kan marknaden ganska enkelt tugga i sig svaga siffror för tillfället eftersom inget annat är att vänta. Desto mer spännande blir det när vi börjar se tecken på en återhämtning eftersom marknaden då kommer att försöka läsa in hur pass stark (eller svag) den blir. Det dröjer dock innan vi är där.

För svensk del får vi en ny inflationssiffra från SCB på onsdag och veckostatistik från arbetsförmedlingen på fredag. Förra veckans boprisstatistik från Mäklarstatistik visade på små prisrörelser under april för både bostadsrätter och hus.