Hur ser sällanköpshandeln ut i ”The Next Economy” efter Corona?

Efter bara några veckor har kunderna försvunnit för Hotell, Restaurang och Event-företag och stora delar av besöksnäring. Strax efter försvann kunderna i den fysiska sällanköpshandeln och vi har nu bevittnat flera konkurser och företag som ansöker om rekonstruktion. Enligt en färsk undersökning av Market.se visar att av 740 bolag inom sällanköpshandeln, rapporterar många ett försäljningstapp på 50-75%, och till och med mer än det! Men kostnaderna är kvar. Inga hyreslättnader, räddningspaket som inte anses tillräckliga och som inte kommer i tid, är nu en verklighet för många företag, då det negativa förloppet just nu är extremt snabbt.

Branschorganisationer och personer med ledande befattningar varnar om att flera hundra tusen jobb kan försvinna och vi kan få ett scenario med massarbetslöshet. Branschen är redan hårt drabbad av exempelvis en total pristransparens med pressade marginaler, ett överutbud av både varor och kanaler och inte minst digitaliseringen. Endast företag som kan möta dessa marknadsvillkor kommer att överleva, givet att inte starka ägare ger konstgjord andning i form av nytt kapital eller om samhället öppnas upp inom snar framtid.

Många företag har under en längre tid kämpat med att ställa om och bli mer digitala. De flesta har lyckats öka sin e-handel, men klart är att investeringarna har varit stora och omfattande. Många har helt omprövat sina affärsmodeller. Ett större antal företag saknar starka balansräkningar och buffertar vilket blir avgörande för överlevnad i detta dramatiska läge.

Det kommer att bli en massiv omställning av den klassiska utbud och efterfrågakurvan innan vi finner en jämvikt som är livskraftig för många företag.

Enligt Danske Banks egen undersökning av cirka 180 företag inom sällanköpshandeln, så är trenden tydlig. Merparten har haft en positiv försäljningsutveckling de senast 5 åren men vi ser en avtagande tillväxt. Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) har även den minskat från 2.8 % till 1.3% mellan 2014-2018, och rensat för de 10% som har bäst respektive sämst EBIT-marginal, har vi en minskning från 3.3% till 2.1% (helår 2018). Vi ser även en större andel företag, cirka 30%, som hade negative EBIT-marginal i 2018 jämfört med 2014 då andelen var 22%. Utvecklingen visar på en trend. Hur 2019 sett ut vet vi ännu inte då många företags årsbokslut blir officiella under tidsperioden september till december 2020.

En ytterligare effekt som kommer uppstå, och som få pratar om ännu, är när företagen får igång sin försäljning och värdekedjorna ska startas eller byggas upp igen. Det innebär att personal ska anställas, avtal med leverantörer och fastighetsvärdar kanske måste omförhandlas, Inköp ska planeras, material ska tillverkas, produkter ska produceras och fraktas i flera led. Det är många parter involverade för att en vara ska ligga på hyllan i en butik. Självklart kan detta bli en utmaning för många branscher när allt ska startas upp. Hur svårt kommer det bli att koordinera detta och hur lång tid kommer det att ta?

Prislappen för Corona, för de företag som övervintrar, blir tyvärr inte synliga förrän de har levererat sina årsbokslut för 2020. Tyvärr kan de negativa effekterna bli utdragna för många företag!