Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Inget handelsavtal i sikte

Handelskriget har återigen blossat upp. USA inför nya tullar och Kina har stoppat all import av amerikanska jordbruksprodukter. Vi tror nu att ett handelsavtal dröjer till efter det amerikanska presidentvalet 2020.

Ett handelsavtal kommer sannolikt att dröja
Efter att Donald Trump återigen trappat upp handelskriget genom att annonsera nya tullar via Twitter ser det allt mer troligt ut att konflikten kommer att dra ut på tiden till efter det amerikanska presidentvalet nästa höst.

Med tanke på Trumps nyckfullhet och att han utan förvarning eskalerat handelskriget mitt under pågående ”konstruktiva” förhandlingar, är frågan om Kina ens är intresserat av att nå ett avtal längre. Det är fullt möjligt att den nuvarande situationen med svagare amerikansk tillväxt och haltande jordbruksexport passar Kina fint, eftersom den sakta men säkert bör underminera stödet för Trump på hemmaplan. Under tiden kan Kina fortsätta att stimulera ekonomin och hoppas på att få en ny president att förhandla med om drygt ett år.

Den stora frågan är vad Trump kommer att göra. Det finns en risk att han bedömer att den bästa strategin är att vara så hård som möjligt och gå all in i handelskriget. Dels kan han göra bedömningen att det är rätt sätt att få Kina att ge efter, och dessutom är det möjligt att han tror att det är vad hans väljare helst vill se. Ett fullskaligt handelskrig skulle sannolikt orsaka en global recession och vara negativt för börsen. Vi tror dock inte att det är sannolikt att Donald Trump väljer den hårdaste vägen, med tanke på att han inte är intresserad av att orsaka lågkonjunktur och börsras lagom till valet.

Mest troligt är att vi får leva med nuvarande situation det närmaste året och att en eventuell eskalering av konflikten blir begränsad.

Låga räntor ännu längre, och få alternativ till aktier
Till följd av svagare tillväxt, politiska konflikter och förväntningar om att centralbankerna ska komma till undsättning, har räntorna noterat nya bottenrekord den senaste tiden. I Tyskland är hela räntekurvan nere i negativt territorium. Den tyska 10-årsräntan är -0,58 procent och den svenska -0,25 procent. I USA har 10-årsräntan fallit med en hel procentenhet sedan årsskiftet.

Då ett fullskaligt handelskrig fortfarande ter sig osannolikt och minusräntan gör alternativen till aktier få, bedömer vi fortfarande att en liten övervikt i aktier är att rekommendera. Duvaktiga centralbanker kommer att göra att vi undviker en lågkonjunktur och ge stöd åt börsen. Samtidigt är det rimligt att tro att aktiemarknaden fortsätter vara skakig framöver och att nyhetsflödet kring handelskonflikter, Brexit och lägre tillväxt kommer att orsaka både hopp och förtvivlan. Därför fokuserar vi på en kombination av kvalitets- och utdelningsaktier i våra portföljer, för att minska svängningarna och exponeringen mot de mest konjunkturkänsliga
delarna av börsen.

På veckans agenda
Den här veckan får vi data över industriproduktion och detaljhandel i Kina. Siffrorna är intressanta men än så länge är det för tidigt att se något effekt av de senaste tullarna. Bilden är att tillväxten i Kina bromsat in men stabiliserats, och att en återhämtning i ekonomin dröjer till 2020. I USA släpps siffror över nyanmälda arbetslösa på torsdag, samt industriproduktion och detaljhandel. Vi förväntar oss att den amerikanska ekonomin förblir förhållandevis stabil.

I Europa är den viktigaste datapunkten ZEW-index i morgon tisdag, samt preliminär BNP-tillväxt under andra kvartalet. Europeisk tillväxt saktar in men risken för en recession är låg, då starka konsumenter och en stabil tjänstesektor kompenserar för den svaga industrin.