Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Kan G20-mötet resultera i ett nytt eldupphör?

Veckans höjdpunkt är G20-mötet, då Donald Trump och Xi Jinping ska träffas för att diskutera handel. Vi ser en god chans att mötet slutar med ett nytt eldupphör i handelskriget och att förhandlingarna därefter återupptas.

Centralbankerna tävlar om vem som kan vara mest duvaktig
Penningpolitiken har globalt svängt i en allt mjukare riktning. Vid räntebeskedet förra veckan var den amerikanska centralbanken, Fed, så duvaktig det bara gick utan att faktiskt sänka räntan. I Europa utlovade ECBs Mario Draghi stimulanser om inte tillväxten stabiliseras och inflationsförväntningarna snart stiger. Vi förväntar oss att ECB kommer att sätta in nya stimulanser i form av en 20 punkters räntesänkning samt nya obligationsköp, sannolikt så snart som i september.

De allt lägre räntorna på säkra tillgångar som statsobligationer gör att TINA ”there is no alternative” är tillbaka i spel, särskilt i Europa. För att få avkastning behöver framför allt europeiska investerare söka sig allt längre ut på riskskalan. Skillnaden mellan räntan på en 10-årig tysk statsobligation och direktavkastningen på ett europeiskt aktieindex närmar sig 4 procent och är därmed rekordhög, vilket innebär att aktier relativt sett blivit mer attraktiva. En mer expansiv penningpolitik från ECB i höst skulle ytterligare förstärka den trenden, och ger stöd åt vår övervikt i europeiska kvalitets- och utdelningsbolag.

På agendan: G20-möte och mer penningpolitik
I slutet av den här veckan vet vi sannolikt mer om hur långt ifrån (eller nära) varandra USA och Kina står i handelsfrågan. Vår bild är att det finns två möjliga scenarion efter att G20-mötet har avslutats. Antingen gör båda sidor eftergifter vilket leder till ett nytt eldupphör och återupptagna förhandlingar, eller också misslyckas samtalen och handelskonflikten eskalerar igen. Efter Donald Trumps telefonsamtal till Xi Jinping förra veckan och de positiva uttalanden som följde därpå, ser vi en högre sannolikhet att mötet resulterar i ett nytt eldupphör, än att det trappas upp. Om det mer negativa scenariot ändå skulle bli verklighet väntar nya amerikanska tullar på kinesiska varor. En möjlig respons från Kina kan bli att stoppa exporten av sällsynta jordartsmetaller till USA. Det skulle sätta ny press på aktiemarknaden.

Oavsett hur G20-mötet slutar så förväntar vi oss ett handelsavtal senare under året. Pressen kommer att öka på båda sidor i takt med att sentimentet försvagas och tillväxten bromsar in. De preliminära inköpschefsindex som släpptes på midsommarafton förstärkte bilden av att tillväxten i USA har saktat in betänkligt, och att tillväxten nu är ringa 1 procent i årstakt. Till följd av mjukare penningpolitik och rekordlåga räntor, samt ett förväntat handelsavtal i höst behåller vi en liten övervikt i aktier.

G20-mötet kommer sannolikt att överskugga det mesta annat den här veckan, men det finns några datapunkter som förtjänar uppmärksamhet. I Tyskland släpps Ifo-index och konsumentförtroende. På fredag kommer inflationssiffror för euroområdet vilket blir viktigt för hur snart ECB kan komma att agera med nya stimulanser. I USA väntar detaljhandelssiffror, bostadsmarknadsstatistik och definitiva BNP-siffror för Q1. Flera Fed-ledamöter talar också under veckan, och marknaden kommer givetvis leta efter indikationer på vad som blir nästa steg. Kan en räntesänkning på hela 50 punkter ligga i korten i juli?