Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

Moment 22 för bolagsaffärer – ketchupeffekt att vänta 2021

Covidkrisen pressar företagen hårt, och bolag inom de flesta branscher har upplevt en minskad omsättning och en osäker marknad hittills under 2020. Men det betyder inte att det saknas pengar i marknaden. Det finns tydliga signaler på att marknaden för bolagsaffärer (förvärv) börjar röra på sig, efter en avvaktande period under pandemins inledande månader. Många köpare ser möjligheten att göra bolagsförvärv med en kraftig rabatt vilket även den tidigare svaga kronan bidragit till.

Trots ett stort intresse på köparsidan råder det just nu ett slags moment 22. Köpare ser möjlighet att dra nytta av osäkerheten i marknaden och de minskade omsättningarna och låga efterfrågan, och vill göra klipp. Samtidigt som säljande bolag vill ha bättre betalt och vill inte grunda prislappen på svajiga och osäkra 2020, utan på prognosen för 2021. Stärkta av ett allt högre vaccinhopp ser säljarna positivt på 2021 – men köparna är skeptiska och är inte villiga att betala för något som kan vara ett luftslott.

  • Sannolikheten är stor att den här avvaktande hållningen kommer att leda till en ketchupeffekt av bolagsaffärer under andra halvåret 2021. Man kalibrerar förväntningarna på både köpar- och säljarsida och när vi passerat halvåret så har man också en bättre bild av utvecklingen. Osäkerheten kommer vara ett bra tag in på året, men det finns många förfrågningar, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad Danske Bank.