Lars Mac Key
Lars Mac Key
Chef, DCM Gröna obligationer, Danske Bank Sverige

Kommuninvest ger ut grön obligation – 2019 kan bli ett nytt rekordår

Kommuninvests gröna obligation om 3,5 miljarder kronor är den sjätte hitintills och den fjärde i svenska kronor. Kommuninvest har nu emitterat motsvarande 23,9 miljarder svenska kronor i gröna obligationer och är nu den största svenska emittenten. Totalt hade Kommuninvest i mitten av mars 2019 utbetalt 29,2 miljarder kronor i gröna lån till 242 projekt i 115 kommuner och regioner.

Intresset från investerare var också mycket stort för denna obligation som övertecknades på kort tid av ett 20-tal inhemska och internationella investerare. Den goda efterfrågan medförde att Kommuninvest kunde få en lägre lånekostnad om 2 räntepunkter än för sina traditionella svenska obligationer.

– Kommuninvest är på många sätt, över affärsområden, en mycket viktig kund och partner för Danske Bank, där vi tillsammans driver flertalet olika projekt i linje med våra ambitioner att bidra till en hållbar utveckling i de samhällen vi är en del av. Att återigen bli valda att hjälpa Kommuninvest till den gröna obligationsmarknaden ser vi som ett kvitto på att Danske Bank är en viktig partner och att vi gör ett bra arbete säger Lars Mac Key, Head of DCM Sustainable Bonds.

– Vi letar fortlöpande efter investeringar som kombinerar finansiella värden med en grön profil. Vår investering i Kommuninvests gröna obligation gör det möjligt att stimulera kommuners gröna förändring samtidigt som vi skapar god avkastning och bidrar till bättre pensioner för våra kunder, säger Alexander Onica, Portfolio Manager hos pensionsbolaget Skandia som investerade i den gröna obligationen.

Gröna obligationer växer så det knakar i Sverige just nu –drivet av de större institutionella investerarnas, exempelvis pensions- och försäkringsbolagen, stora efterfråga på att investera i hållbara lösningar för positiv klimatomställning. Det kan handla om att finansiera en rad olika gröna initiativ och aktiviteter; som till exempel rena transporter, gröna byggnader, förnybar energi samt kontroll och förebyggande av föroreningar. Sektorer som ligger i framkant med att ge ut gröna obligationer i Sverige är fastighetsbranschen och kommuner i tillväxtregioner där den snabba tillväxten måste ske på ett hållbart sätt.

Förra året blev ett rekordår för gröna obligationer och 71 miljarder SEK emitterades ut jämfört med knappt 38 miljarder SEK året innan. De gröna obligationerna utgjorde då 10 % av den svenska obligationsmarknaden.

– 2019 har fått en mycket stark start och så här långt uppgår de gröna obligationerna till 20% av marknaden. I om med Kommuninvests nya gröna obligation har sammanlagt 40 miljarder emitterats, vilket är mer än vad som gjordes helåret 2017. Vi är på två och en halv månad redan förbi hälften av vad som gjordes 2018 och vi ser ut att gå mot ett nytt rekord. Danske Banks position på marknaden är stark och vi är för närvarande placerade på 9:e plats i världen vad gäller att hjälpa emittenter till marknaden för gröna obligationer säger Lars Mac Key.

Läs mer om Kommuninvests gröna obligation här: