Luftkonditionering ett globalt miljöhot

Indien har drabbats av värmebölja. The European Space Agency uppmätte nyligen marktemperaturer på otroliga 62 grader. Lufttemperaturen låg i vissa delar av landet på 47 grader.

En så länge har bara en av tio indier tillgång till AC, men försäljning ökar i takt med att en växande medelklass ökar sin levnadsstandard. Detta får enorma konsekvenser för energiförbrukningen.

Redan 2018 varnade Internationella Energimyndigheten (IEA) att den ökad användning av luftkonditionering i världen bidrar till kraftigt ökad energiförbrukning. Prognosen visade att den globala energiförbrukning som krävs för att driva världens luftkonditionering 2050 motsvarar dagens samlande energiförbrukning från USA, EU och Japan – tillsammans!

Med tanke på att Indiens energiförsörjning till stor del kommer från fossila energikällor så är trenden med ökad användning av luftkonditionering inga goda nyheter för klimatet