Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

House View: Mjuklandning i sikte – så ska du investera

Sommaren bjöd på en stark börsutveckling globalt, och i början av september nådde ett världsindex (MSCI AC World) en ny rekordnivå i svenska kronor. Världsekonomin ser i grund och botten solid ut trots höga räntor, och chansen att vi ska få en så kallad mjuklandning där tillväxten bromsar in samtidigt som inflationen faller tillbaka har ökat.

– En mjuklandning skulle ge mer stöd åt börsen men en del goda nyheter är redan inprisade. Vi behåller en neutral vikt i aktier men ökar risken något genom att addera en övervikt i USA med fokus på småbolag, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige.

Den amerikanska börsen har gått starkt i år tack vare kraftiga kursuppgångar i ett fåtal stora teknikbolag som väntas gynnas av utvecklingen inom AI. Samtidigt har mindre bolag på den amerikanska börsen hamnat på efterkälken, och värderingsskillnaden mellan små och stora bolag är för närvarande rekordhög. Amerikanska småbolag ses därför som köpvärda och väl positionerade inför en mjuklandning.

Samtidigt kvarstår risker längre in i 2024, särskilt om inflationen inte fortsätter sjunka som förväntat och centralbankerna behöver hålla styrräntorna höga under en längre tid.

– Det finns fortfarande risker kopplade till det höga ränteläget även om det inte syns när man tittar på börsen. Högt skuldsatta bolag och företag som inte är lönsamma och riskerar att behöva ta in kapital är exempelvis mer utsatta. Därför fokuserar vi på kvalitet inom både aktier och räntebärande, säger Maria Landeborn.

Kvalitetsbolag kännetecknas av en hög lönsamhet, hög avkastning på eget kapital samt starka balansräkningar.

Makrodata väntas stå i fokus för marknaden i höst. Att inflationen fortsätter nedåt blir viktigt, liksom att ekonomin visar motståndskraft de kommande kvartalen. Samtidigt är en viss nedkylning av arbetsmarknaderna nödvändig för att hjälpa till att dämpa inflationen. Dåliga nyheter i form av svagare arbetsmarknadsstatistik i USA har därför tolkats positivt på börserna den senaste tiden.

Men höga räntor är inte bara av ondo utan skapar också nya investeringsmöjligheter.

– Den förväntade avkastningen på obligationer är högre än den varit de senaste tio åren. Ur ett investeringsperspektiv gör det att räntebärande både kan bidra till att skapa en positiv avkastning i portföljen, och att dämpa svängningar på marknaden framöver, säger Maria Landeborn.

Vår övergripande allokering

Inför hösten behåller vi en neutral vikt i aktier och obligationer då utsikterna för den globala ekonomin ser balanserade ut. Vi behåller även den övervikt vi har haft i japanska aktier sedan i maj samt adderar en övervikt i amerikanska aktier med fokus på småbolag.

Även inom räntebärande ligger fokus på kvalitet, vilket innebär att vi föredrar företagsobligationer av typen investment grade med hög kreditkvalitet framför high yield med låg kreditkvalitet.

Som kund i Danske Bank

Detta är en kort sammanfattning av Danske Bank House View inför det fjärde kvartalet 2023. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3–12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fördjupade marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.

Läs tidigare House Views här.