Northvolt växlar upp med nytt kapital

Northvolt har tagit in 1,6 miljarder amerikanska dollar i nytt kapital. Pengarna ska främst användas till att slutföra byggandet av företagets batterifabrik Northvolt Ett i Skellefteå och till fortsatta forskning- och utvecklingssatsningar i Västerås.

Danske Bank och pensionsbolaget Danica är del i det konsortium av affärsbanker, pensionsfonder och offentliga finansinstitut som nu investerar 1,6 miljarder dollar i Northvolt. Totalt har Northvolt dragit in mer än 3 miljarder dollar i finansiering för att säkerställa företagets offensiva expansion.

– Northvolt har en uttalad ambition om att bli den ledande batteritillverkaren i Europa och att bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle där fossilfria fordon är standard. För Sverige är det viktigt att all den kompetens och erfarenhet som finns i fordonsindustrin får förutsättningar att utvecklas in i nästa generation av hållbar mobilitet. Vi är såklart väldigt stolta över att bidra till denna utveckling, säger Lars Frisk, Senior Banker på Danske Bank Sverige.

Just nu pågår byggandet av fabriken Northvolt Ett i Skellefteå där produktionen av lithium-batterier startar redan 2021.  Företagets forskning- och utveckling bedrivs vid Northvolt Labs i Västerås där man bland annat tar fram lösningar för att återvinna batterier så att 50 procent av företagets materialbehov består av återvunnet material.

– Det faktum att dessa finansinstitut stöder en ny industri i Europa är en signal om vart marknaden är på väg och den möjlighet som hållbara investeringar innebär. Europa måste bygga en helt regionaliserad värdekedja för batterier som stöds av ytterligare investeringar från både offentlig och privat sektor under kommande år, säger Peter Carlsson, VD och grundare för Northvolt i ett pressmeddelande.

För mer information: www.northvolt.com