Nya statliga garantier krävs för en kickstart efter covid-19

De flesta företag har under coronapandemin tvingats hantera stor osäkerhet och turbulens kring allt från logistik till efterfrågan. Denna osäkerhet har lett till en försiktighet bland företagen, som kan få stora och långtgående konsekvenser – företagsinvesteringar sjunker alltmer och överlikviditeten är skyhög.

En bra buffert är nödvändig – men om inte ett företag investerar i sin verksamhet, exempelvis i form av ny teknik, nya processer eller nya maskiner, kan detta leda till att svenska företag halkar efter och får svårare att konkurrera i en global marknad. Anders Gullesjö, ansvarig Företagsmarknaden hos Danske Bank Sverige, menar att staten måste ställa ut nya garantier som säkrar bankernas utlåning, för att på så sätt motverka företagens sjunkande investeringar.

– Just nu är företagens investeringsvilja svag, vilket är förståeligt i en osäker marknad. Man måste dock vara medveten om de negativa konsekvenser som detta kan medföra, om inte investeringarna kommer igång igen, konstaterar Anders Gullesjö.

– Vågar man ta in mer personal, köpa en ny maskinpark eller ha större lagerhållning? Det är mycket psykologi som spelar in. Alla är inte redo att gasa än.

Tre faktorer som försvårar en rivstart

  • Haltande distributionskedjor
  • Hårt pressade lager
  • Sämre förutsättningar att skaffa kapital

Den finansiella sektorn har en otroligt viktig roll att spela, konstaterar Anders Gullesjö. Men även att staten också måste skapa sig en bild av hur kapitalbehovet kan se ut efter coronapandemin, för att kunna sätta in rätt stödåtgärder.

För att få fart på företagsinvesteringar behövs även ett nytt statligt garantiprogram.

– Bolagen har sämre rating än tidigare. Det skulle underlätta om det fanns ytterligare en garanti på marknaden som minskade risken – inte en coronagaranti utan en kickstartgaranti, säger Anders Gullesjö.

Anders avslutar dock positivt:

– När vaccineringen väl är på plats kan det bli bra fart på efterfrågan och ekonomin, med stora uppdämda behov. De företag som då har gjort investeringar och är redo att gasa på kommer ha ett fantastiskt bra utgångsläge och goda möjligheter att kapa åt sig marknadsandelar.

Fler artiklar med Anders Gullesjö här.