Nya regleringar skapar möjligheter för den som vill lite mer

Tre frågor till dig Berit: På vilket sätt påverkar regleringarna Danske Banks affärsmodell?

Vår hållning inom Danske Bank är att regleringar till största del är positivt. Det är inte bara regleringar som påverkar vår affär utan även digitalisering, nya aktörer, förändrade kundbeteenden och macroekonomiska faktorer som ex minusräntor. Man kan välja att se dessa utmaningar som hot men jag vill se det som nya affärsmöjligheter då gamla strukturer bryts upp.

MiFIDII innebär bland annat ökad transparens vilket gör det enklare för kunder att jämföra erbjudanden från olika aktörer. Det ser vi som en stor möjlighet för oss – speciellt inom privatmarknaden.

Förändrade kundbeteenden och digitalisering gör att vi måste satsa mer på ex Robotadvice, emöten och chattar för att vara tillgängliga på kundens villkor. Vi ser i studier att kunder vill ha vår kompetens men de vill konsumera den på annat sätt än tidigare. Det vi måste säkerställa är att vi uppfyller lagstiftarens krav även om kunden väljer att sköta sina bankaffärer helt själv.

PSD2 är en annan reglering där en kund kan ge uppdrag till oss som bank att dela kunddata. En fördel för kunderna som får tillgång till ett bredare utbud – men också en hel del att tänka på avseende säkerhet och informationshantering. Men man ska inte glömma att PSD2 också skapar möjligheter för oss som bank på samma sätt som för Fintech.

Om vi ser till PSD2 så öppnar det upp för ökad konkurrens från ex Fintech – hur kommer ni som bank att hantera det?

 

Den svenska Fintechmarknaden är beroende av att det finns en stark finansmarknad i Sverige och bankerna är beroende av Fintech då de utmanar oss och på så sätt vitaliserar finansbranschen. Vår grundstrategi är att vi utvecklar en del digitala lösningar i egen regi sedan köper vi tjänster och/eller inleder partnerskap med Fintech (tillväxtbolag) som komplement. Så vi ser inte Fintech som ett hot. Vi har sedan februari ett samarbete med Wrapp och betalningslösningen Swish, som är oerhört populär, har utvecklats i samarbete mellan bankerna.

Organisation i all ära, men ett klassiskt citat är att ”Kultur äter strategi till frukost”. Vad ser du som de största kulturella utmaningarna i samband med implementering av nya regler?

 

Dels handlar det om att säkerställa att vi möter de krav lagstiftaren har både när vi har direkt kundkontakt och när den sker helt digitalt. Danske banks styrka är att vi har en väldigt agil organisation vilket gör att det är lättare än för många andra att genomföra förändringar samt att vi har en gemensam IT plattform inom hela koncernen. Vi kan därför snabbare implementera och utveckla de systemstöd som behövs. Mycket av arbetet med de nya regleringarna handlar om systemstöd. Så kulturen att vara öppen för förändringar är en av våra styrkor.

Hur ser bank ut 2020?

 

Banktjänster kommer man att fortsätta efterfråga 2020 och framåt – med stor sannolikhet mer än idag. Men att uppsöka en lokal för att konsumera banktjänster kommer inte att vara vägen framåt. Vi är som resebranschen – tidigare köpte man sin resa i en resebutik och bläddrade i en katalog. Idag sköts det med stor tillfredställelse på nätet där man till och med får bättre utbud och information.

Hur bank kommer se ut beror lite på vilka kundsegment vi pratar om. För privatmarknaden kommer det vara enklare än någonsin att sköta sin vardagsekonomi och sparande tack vare smarta funktioner och digitala lösningar som gör banken tillgänglig för alla, alltid. De mindre företagen går samma väg.

För de större företagen ser vi att digitaliseringen skapar andra typer av lösningar och tjänster samt att banken tar över backofficefunktioner i högre grad än idag. Automatisering av processer är nyckeln här. Även Robotlösningar får en större betydelse om vi ser 2020 och framåt. Men spjutspetskompetens blir också viktigt för att fungera som en affärspartner för de stora kunderna med internationell verksamhet. Omvärlden kommer inte att bli mindre komplicerad och det är viktigt att vara en bank i samtiden för att vara den bästa finansiella partnern

Jag tror också på styrkan i partnerskap – mellan banker, med Fintech men även med andra tredjepartsorganisationer där man ser gemensamma värden.