Overshootday nu på söndag

På söndag den 3 april är det Sveriges Overshootday. Det betyder att om alla människor på jorden skulle konsumera i samma takt som svenskarna, skulle mänskligheten nu på söndag förbrukat naturens resursbudget för detta år.

Sverige anses vara en global hållbarhetsledare och rankas kontinuerligt bland de mest hållbara länderna i världen enligt Environmental Performance Index. Samtidigt är Sverige ett av länderna som ligger högst upp på Overshootday-listan. I år ligger Sverige på 20:e plats bland de länder som överkonsumerar mest. Värstingplatsen innehas av Qatar. Deras Overshootday infaller redan den 10 februari. Vissa länder, exempelvis Indien, har inte ens har en Overshootday, dvs. de överkonsumerar inte idag.

2021 ökade utsläppen av koldioxid i världen igen efter en nedgång det senaste decenniet (IPCC). Ökningen hör samman med ökad ekonomisk aktivitet. När den globala BNP:n ökar så ökar även behovet av energi. Eftersom 80% av världens energi fortfarande genereras med hjälp av fossila bränslen så stiger också utsläppen.

World Economic Forum uppskattar att en övergång från business-as-usual och implementering av hållbara lösningar kan skapa affärsmöjligheter i storleksordningen 10,1 biljoner dollar årligen. Det är dags att öka investeringstakten.