Podd: Så hanterar du osäkerhet på börsen

Det bästa sättet att möta osäkerheten är genom en bra riskspridning. Diversifiering handlar just om att sprida riskerna inom och mellan olika tillgångsslag. Fördelen med diversifiering är att det gör portföljen mer stabil över tid, och på så sätt minskar vår medfödda benägenhet att göra tankefel. Vi pratar om starka känslor och om vår tendens att följa flocken. Dessutom svarar vi på ”veckans fråga”.

Har du frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi tar upp framöver. Ställ dem gärna i frågeformuläret