Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Räntebesked från Fed och nytt datum för Brexit

Osäkerhet kring Brexit och handelsavtal består
Den börsuppgång vi sett hittills i år har inte backats upp av starkare konjunkturstatistik. Den största lättnaden har kommit från att Fed har tonat ner förväntningarna på hur mycket räntan kommer att höjas, och de framsteg som gjorts i handelssamtalen mellan USA och Kina. En positiv nyhet var att Kina i slutet av förra veckan godkände en ny lag som förbjuder tvångsöverföring av teknologi, vilket varit en av de största stötestenarna i förhandlingarna. Mötet mellan presidenterna Trump och Xi har dock enligt rapporter skjutits fram till april, vilket gör att vi får leva med osäkerhet kring både handelsavtal och Brexit även den här veckan.

Små gröna skott i Europa och Kina
När det gäller den senaste tidens makrostatistik har rubrikerna huvudsakligen varit negativa. Industriproduktionen i Kina och Tyskland var exempelvis svag. När det gäller Kina har dock just industriproduktionen haft en låg korrelation med konjunkturen de senaste åren. ”Nya order”-komponenten i PMI och elförbrukningen har till exempel visat sig vara bättre indikatorer, och de visar tecken på stabilisering. I Tyskland minskade industriproduktionen med 0,8 procent, men marknaden tog istället fasta på att orderingången i bilindustrin ökade.

När slutar Fed banta balansräkningen?
I veckan lämnar Fed ett nytt räntebesked, men någon förändring av styrräntan kommer inte att göras. Däremot är det vida förväntat att Fed sänker räntebanan från två höjningar i år, till en höjning. Dessutom är det mycket möjligt att ränteprognosen för 2020 och 2021 sänks, vilket i så fall kan betyda att nästa höjning blir den sista under den här konjunkturcykeln. Fokus kommer framför allt att riktas mot Fed planer för balansräkningen. Hur länge ska den fortsätta bantas genom att likviditet dras tillbaka från marknaden? Att Fed trycker på paus även där skulle vara positivt för börsen.

Brexit flyttas fram – men hur länge?
Efter förra veckans maratonomröstningar om Brexit har möjligen lite osäkerhet skingrats tack vare att det åtminstone uteslutits att ingen vill ha en hård Brexit utan avtal. Fortfarande återstår dock många frågetecken. Kommer Theresa May att försöka få sitt avtal godkänt en tredje gång den här veckan? Beviljar EU en förlängning av artikel 50 under toppmötet i slutet av veckan så att Brexit skjuts fram, och i så fall hur länge? Det kan antingen handla om tre månader, eller betydligt längre än så. För marknaden skulle det allra bästa utfallet vara att Theresa May får igenom sitt avtal och att Storbritannien lämnar EU i juni, eftersom det skulle ta bort en hel del osäkerhet för europeisk del. Det näst bästa scenariot är att Brexit skjuts så långt fram i tiden att oron i närtid åtminstone skingras.

Preliminära inköpschefsindex på agendan
Den här veckan publiceras preliminära PMI-siffror i USA, Euroområdet, Tyskland, Frankrike och Japan. För europeisk del har PMI för tillverkningsindustrin varit svag, medan servicesektorn visat styrka. Det speglar en svag global efterfrågan, och att inhemsk efterfrågan håller uppe bättre. Vi hoppas dock att även industrin snart ska visa tecken på att stabiliseras. På tolv månaders sikt bedömer vi att aktier kommer att ge en positiv avkastning, men man ska räkna med ett och annat hack i kurvan på vägen.

Maria Landeborn, sparekonom Danske Bank Sverige