Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Rapportfloden och Brexit sätter tonen

Världens börser lyfte förra veckan tack vare positiva nyheter kring handelsdiskussionerna mellan USA och Kina. Att Theresa Mays Brexit-avtal skulle röstas ner var dock väntat och togs emot med en axelryckning. Den här veckan står räntebesked från ECB på agendan tillsammans PMI i USA och Europa. Det som framför allt kommer att driva marknaden är Mays plan B för Brexit samt floden av kvartalsrapporter.

Brexit – på obruten mark
Mays Brexit-avtal röstades under förra veckan ner med stor marginal. Även om det var vida förväntat och marknadsreaktionerna blev små, så betyder det att vi nu befinner oss på obruten mark. Idag ska Theresa May presentera plan B, och vi förväntar oss att det så småningom leder till att ett något modifierat Brexit-avtal så småningom röstas igenom. Om så blir fallet förväntar vi oss en positiv reaktion på Europas börser och ett starkare pund. Kortsiktigt kan en stark valuta ge motvind, men på lång sikt är minskad osäkerhet förstås positiv för brittiska företag. En annan möjlighet är en ny folkomröstning om Brexit utlyses vilket också skulle vara positivt för riskaptiten, eftersom det idag ser ut att finnas en majoritet för att stanna i EU. Slutligen har även sannolikheten att Brexit skjuts fram till sommaren ökat.

Motivationen för USA och Kina att komma överens bör ha ökat
Förra veckan kom nyheten att USA överväger att lätta på tullarna mot Kina för att lugna marknaden och underlätta handelsförhandlingarna. Det rapporterades även att Kina erbjudit sig att öka importen av amerikanska varor med 1000 miljarder dollar, vilket också bidrog till ett starkare sentiment. Det faktum att båda sidor nu börjar känna av effekterna av handelskriget gör att motivationen att hitta en lösning bör ha ökat. Om USA och Kina kommer överens är det positivt för globala aktier, men särskilt positivt bör det vara för tillväxtmarknadsaktier som drabbats hårdast av handelskriget. Under våren kommer också de stimulanser som Kina har genomfört att börja synas i statistiken vilket även det kommer att vara gynnsamt för tillväxtmarknader.

Guidningen blir avgörande i rapporterna
När rapporterna för tredje kvartalet släpptes spelade det ingen roll att resultaten var starka – alla bolag som guidade för att tillväxten toppat föll på börsen. Vinstestimaten för det fjärde kvartalet har redan skruvats ner och visar nu tecken på att ha bottnat, men trots det finns en risk att bolag som guidar för ett svagare 2019 kommer att straffas. Till följd av konjunkturoron och att den senaste tidens makrostatistik kommit in svagare än väntat i både Europa och USA, så blir rapportsäsongen även en temperaturmätare på tillståndet i ekonomin.

Makrotung agenda denna vecka
På torsdag lämnar ECB räntebesked men inget nytt är att vänta. Till följd av att makrodata har försvagats blir dock alla kommentarer om den europeiska ekonomin intressanta. Den här veckan får vi också PMI för Europa. Vi förväntar oss att PMI för tillverkningsindustrin fortsätter försvagas till 50,7, en indikation på att svagare tillväxt är att vänta.

I Kina presenteras industriproduktion, detaljhandel och BNP-siffror för fjärde kvartalet under veckan, och samtliga blir viktiga indikatorer på hur handelskriget slår och ekonomin mår. Vi förväntar oss fortsatt svaghet i Q1, och en stabilisering i Q2 när stimulanserna börjar bita. Även veckans amerikanska PMI-siffror blir viktiga, särskilt mot bakgrund av att ISM-index fallit tillbaka vilket oroat marknaden.