Riskbedömningar efter Corona – vad blir nästa kris?

Tomas Ries är docent i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan. Han breddar riskbegreppet utifrån tre dimensioner; den sociala dimensionen, den funktionella dimensionen och den ekologiska dimensionen. Han målar upp en bild med stora utmaningar.

– Vi har en negativ trend i den sociala dimensionen med tydligt ökande spänningar i relationen mellan länder och stormakter. Dessa spänningar måste vi lösa om våra samhällen ska fortsätta utvecklas. Den funktionella dimensionen, som omfattar ekonomisk verksamhet och teknologisk infrastruktur, fungerar bra men är extremt sårbar för systemkollaps . Den ekologiska dimensionen, som allt vilar på, går mot en djupare kris. Vi utarmar icke-förnybara resurser, vi överbelastar ekosystemen som ger oss förnybara resurser, och vi rubbar det globala klimatsystemet, säger Tomas Ries.

Hur kan vi då förebygga risker?

– Vi måste helt enkelt bli lite klokare och lite mer långsiktiga i vårt sätt att agera. Vi behöver se bortom snabba klipp och tänka mer hållbart. Vi måste också vara medvetna om kommande risker och redan nu diskutera hur vi kan förebygga dem på ett konstruktivt sätt. Kan vi göra det så har vi tagit ett viktiga första steg, säger Tomas Ries

En viktig del i bankernas uppdrag är att analysera och bedöma kundernas risk. Denna riskbedömning ligger till grund för prissättning av bankernas krediter och erbjudande. Covid 19-pandemins påverkan på samhällets, företagens- och privatpersoners ekonomi var något få hade förutspått. Konsekvenserna har varit enorma och svåröverblickade. För att bredda synen på risk och för att kunna göra en ännu bättre riskanalys i framtiden ställer bankerna sig nu frågan: Vilka riskfaktorer är viktiga att hålla koll på i vår omvärld? Vad kan potentiellt vara nästa stora samhälleliga risk och hur påverkar det våra kunder och deras verksamhet?

Läs mer om Hållbara investeringar