Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Sälj på ryktet, köp på fakta

Lättnadsrallyt på börsen efter det amerikanska mellanårsvalet blev kortvarigt. Det är dock inte så konstigt – eftersom resultatet var väntat riktades marknadens fokus snabbt mot andra viktiga frågor som den italienska statsbudgeten i Europa och utvecklingen för oljepriset i USA. Vi förväntar oss dock att investerarna kommer att börja lägga mer vikt vid de verkliga drivkrafterna för aktiemarknaden, d v s konjunkturen och vinstutvecklingen, vilket fortfarande ger stöd åt risktillgångar.

USA i fin form
Ett visst lättnadslyft märktes på världens börser då mellanårsvalet i USA var över. Resultatet var ingen överraskning och vi förväntar oss inte att det får några stora effekter på varken börsen eller ekonomin. Fokus kommer därför återigen att riktas mot underliggande fundamenta. Fed är övertygade om styrkan i USAs ekonomi, och som förväntat gjordes inga förändringar i den ekonomiska politiken vid förra veckans möte. Trots en kommentar om att företagsinvesteringarna har mattats av något så är siktet fast inställt på en räntehöjning vid mötet i december. Den här veckan ser vi fram emot tal av flera av Feds ledamöter, och mest intressant är förstås Powell på torsdag. Dessutom kommer siffror för detaljhandel och industriproduktion på torsdag respektive fredag. Båda förväntas ge stöd åt Feds positiva syn på den amerikanska ekonomin.

Italiensk budget och tysk makrostatistik
På tisdag står Italien återigen i strålkastarljuset då det är deadline för att skicka in en reviderad budget till EU-kommissionen. Förra veckan kom nyheten att EU förväntar sig att Italiens budgetunderskott ökar till 2,9 procent av BNP 2019 och 3,1 procent 2020 (vilket bryter mot EUs regler) på grund av en nedrevidering av den förväntade tillväxten, något som inte togs emot väl i Rom. Vårt huvudscenario är att Italien inte kommer att hålla sig inom EUs regler, vilket kommer att leda till en konflikt med kommissionen och att EU inleder en excessive deficit procedure-process mot Italien vilket kan leda till böter. På agendan i Europa står även ZEW-index och preliminär BNP för Q3 i Tyskland. Vi förväntar oss en stabilisering av båda, men med risk på nedsidan för tysk tillväxt.

Ledande indikatorer i Kina
I Kina får vi flera siffror som ger en fingervisning om hur handelskriget påverkar ekonomin. Vi förväntar oss att detaljhandel, industriproduktion och fasta investeringar för oktober visar på viss försvagning. Vi håller även ögonen på kredit- och monetära förhållanden, då de brukar vara goda ledande indikatorer för tillväxten i den kinesiska ekonomin på 3-6 månaders sikt.

Fallande oljepris är inte lika med svagare tillväxt
Den kraftiga nedgången i oljepriset de senaste veckorna ses av vissa som en indikation på en global inbromsning. Vi håller inte med, utan ser korrektionen som ett resultat av att USAs sanktioner mot Iran är mer begränsade än väntat. Till exempel får de två största köparna av Iransk olja, d v s Indien och Kina, fortsätta importera olja. På olje-agendan denna vecka hittar vi även statistik över oljelager i USA samt fortsatta diskussioner mellan Saudiarabien och Ryssland om produktionsneddragningar.

Vinsttillväxten i USA visar vägen
Att vinsttillväxten i USA är starkare än i Europa är ingen överraskning, dels till följd av skattesänkningarna förstås, men också därför att handelskriget haft mindre inverkan på amerikanska företag än europeiska. I genomsnitt har amerikanska bolag slagit vinstestimaten med 4 procent, och överlag justerat upp prognoserna inför fjärde kvartalet. I USA har småbolagen i genomsnitt varit svagare än storbolagen både sett till guidning, tillväxt och resultat i förhållande till prognoserna. Totalt sett har rapportsäsongen varit stark globalt, vilket ger stöd aktier i såväl USA som övriga regioner.