”Spelbolagen måste ta ett ännu större ansvar för spelarna”

Idag har vår podcast Curious Minds besök av Sharish Aziz som är oberoende aktieanalytiker på Danske Bank i Sverige. Sharish Aziz är expert på spelbranschen och bevakar flera av de större börsnoterade bolagen i Sverige. Hon är också en av de analytiker som varit med och tagit fram Danske Banks Sustainability report 2017. I rapporten har Sharish kartlagt risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv som kännetecknar just börsbolagen i spelbranschen, främst bettingbolagen. Syftet med kartläggningen är att ge större insikter i hur de stora börsnoterade svenska bolagen arbetar med hållbarhet och vilka effekter detta kan få lönsamheten på sikt och därmed även på värderingen av bolagen.

I spelbranschen handlar hållbarhet främst om att bidra till en positiv samhällsutveckling genom att motverka spelmissbruk och pengatvätt, något Sharish menar att de nordiska spelbolagen blivit bättre på. Men det finns mycket kvar att göra. I podden berättar Sharish även mer om vad den stora konsolideringsvåg som sker just nu i branschen innebär. Hon delar också med sig av sina tankar kring vad man bör titta på när man vill värdera de börsnoterade spelbolagen utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

För att ta del av Sustainability report 2017, vänligen kontakta Christer Beckard, aktiechef Danske Bank Sverige.