Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Svensk inflation för september

Inflationen fortsätter att sjunka men i september sjönk den mindre än vad marknaden förväntat sig. Den senaste KPI-siffran som släpptes på fredagsmorgonen landade på 6,5 procent. Marknadens genomsnittliga förväntan var 6,3 procent. Även enligt KPIF-måttet sjönk inflationen och i september låg den på 4,0 procent. Förväntningarna var på 3,7 procent. Riksbankens inflationsmål, mätt med KPIF, är 2 procent. Lyssna på Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige som kommenterar dagens utfall.