Svensk tillväxt fortsätter dämpas

Idag presenterade Statistiska Centralbyrån kvartalssiffrorna för BNP. Siffrorna visade en nedgång av BNP med 0,2 procent tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med andra kvartalet 2018. Det var främst hushållskonsumtionen som förklarade nedgången.

”Blickar man framåt är vår bedömning att tillväxten fortsätter ned i årstakt under det fjärde kvartalet. Förutom beskedliga reallöneökningar tyngs konsumtionen av bostadsmarknaden och möjligen också att sysselsättningen har toppat ur. Allt detta kommer att fortsätta dämpa tillväxten”, säger Danske Banks chefekonom Michael Grahn

Läs Michael Grahns kommenterarer till nedgången av BNP i Dagens Industri.