Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Svenska föräldrar mest oroliga i Norden över hur barnen ska komma in på bostadsmarknaden

I Sverige är drygt var fjärde förälder (26 procent) orolig över hur barnen ska ta sig in på bostadsmarknaden. Det visar en undersökning gjord av YouGov på uppdrag av Danske Bank. Sedan 2005 har bostadspriserna stigit med över 130 procent. Prisuppgången är ännu större för bostadsrätter, särskilt i storstäderna. I Stockholm har priset på bostadsrätter i genomsnitt stigit 175 procent sedan 2005.

Andra regleringar som höjt tröskeln in på marknaden är bolånetaket som infördes 2010, det första amorteringskravet som kom 2016 samt det skärpta amorteringskravet som trädde i kraft 2018. Det skärpta amorteringskravet påverkar enligt Finansinspektionen huvudsakligen åldersgruppen 25-45 år och då framför allt ensamstående hushåll. Det slår med andra ord specifikt mot unga förstagångsköpare.

– Det är fullt rimligt att som förälder känna oro med tanke på prisuppgången och de nya regelverken. Det bästa sättet att skapa förutsättningar för barnet att kunna köpa en egen bostad i framtiden är att börja spara tidigt. Då har pengarna gott om tid att växa. Ett litet sparande är alltid bättre än inget, säger Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank.

Sparkonto – ett tryggt val som kan stå barnet dyrt
Sparandet till ett barn kan för många kännas så viktigt att man inte vill ta någon risk med pengarna. Ett vanligt misstag är därför att oroliga föräldrar väljer sparkontot. Det kan stå barnet dyrt.
– Vi har i undersökningar sett att var femte person placerar hela barnets sparkapital på ett sparkonto. Det tror jag att betydligt färre skulle göra om de förstod vad konsekvensen kan bli, säger Maria Landeborn.

För att illustrera hur olika avkastningen kan bli kan vi ta följande exempel. Anta att en förälder sparar 300 kronor i månaden till sitt barn från det att barnet föds till dess att barnet blir myndigt, d v s under 18 år. Det ger ett nettosparande på 64 800 kronor.

• Om pengarna placeras i en global aktiefond som i genomsnitt ökat med 10 procent i värde per år har kapitalet före skatter och avgifter vuxit till 172 900 kronor efter 18 år.
• Hade samma pengar istället placerats på ett sparkonto med 1 procent i ränta per år, så hade värdet endast ökat till 70 600 kronor före skatt. Skillnaden mellan sparkontot och aktiefonden blir över 100 000 kronor.

Fyra tips till den som ska spara till barn:
– Kom igång när barnen är små, det ger sparandet gott om tid att växa
– Månadsspara på ett ISK eller i en kapitalförsäkring med låg avgift
– Satsa på aktiefonder när du börjar spara, då sparhorisonten fortfarande är lång
– När 18-årsdagen närmar sig kan man flytta en del av sparandet till sparkonto eller räntefonder. Då är risken mindre att kapitalet minskar i värde lagom till det ska anändas.

Ångest för bostadssituationen? Lugn – det finns fler alternativ!
Föräldrar med barn som snart ska flytta hemifrån och inte har något sparande kan trösta sig med att det faktiskt finns alternativ till att köpa en egen bostadsrätt.

Här är fyra tips:
• Ställ barnet i bostadskö redan på 18-årsdagen. Oftast kostar det några hundralappar per år, men betala avgiften åt barnet som en födelsedagspresent varje år. Den kanske inte uppskattas på 18-årsdagen, men en dag kan det visa sig vara den mest värdefulla present barnet någonsin fått.
• Ska barnet studera? Se till att hen ställer sig i kö för en studentbostad på de orter som är aktuella så fort som möjligt.
• Undersök möjligheten att bli inneboende hos någon som har rum att hyra ut. Ett rum i ett hus eller hos någon som har en stor lägenhet med plats över är ofta betydligt billigare än att hyra något eget.
• Ofta lyfts priset på en bostad i storstäderna fram som exempel på hur mycket pengar som behövs och det är lätt att tro att det alltid krävs ett stort kapital för att komma in på marknaden. En bit utanför stan eller i en mindre ort är prisbilden ofta en helt annan.