Svenska mjölkpriser står stadigt i krisen

Medan mjölkpriset störtdykt i flera länder som en konsekvens av Corona lockdowns, har de svenska mjölkbönderna endast märkt en mindre dipp i efterfrågan och pris. Den stora utmaningen för mjölkbönderna är mer långsiktig och resultatet av förändrat konsumentbeteende.

I USA har mejeribranschen varit en av de branscher som drabbats allra hårdast av Corona-krisen. Mjölkbönder vittnar om näst intill halverade priser och kraftigt minskad efterfrågan på mejeriprodukter. Många har tvingats att slakta sina mjölkkor.

I Sverige har läget inte varit lika dramatiskt. Arla, som är det största mjölkkooperativet i Sverige, har visserligen sänkt priset vid ett tillfälle under Corona-pandemin men det har inte varit så dramatiskt som på andra marknader.

– En anledning till att efterfrågan hållits uppe kan vara att Sverige, till skillnad från flera andra länder, inte stängde ner samhället helt. Skolorna höll öppet och dagligvaruhandeln har pekat på uppgångar i sin försäljning. Vi har också en inhemsk produktion av ost och andra produkter som kan absorbera ett visst överskott på marknaden, säger Emma Frödå, mat- och lantbruksexpert på Danske Bank.

En stabil marknad och efterfrågan är en förutsättning för att kunna bedriva produktion av mjölk och mejeriprodukter.

– Mjölk är ju en färskvara och korna måste mjölkas oavsett efterfrågan och pris, säger Emma Frödå

Förändringar i konsumentbeteende
Den största utmaningen för svenska mjölkbönder är förmodligen inte de kortsiktiga konsekvenserna av Corona-viruset. Istället är det förändrade konsumentbeteenden som påverkar efterfrågan.

– Försäljningen av mjölk har sjunkit under en längre tid och delvis ersatts av vegetariska alternativ. Vid ett webinar sa nyligen en representant från ICA att konsumtionen av vanlig- och laktosfri mjölk kan komma att minska med så mycket som 150 miljoner liter under de kommande 10 åren. Förhoppningsvis kan vi ersätta det bortfallet med att t.ex. kunna sälja mer svensk ost där vi idag importerar en stor del av den ost som konsumeras i Sverige.

LÄNK till webinar om förändrade konsumtionsmönster.