Sverige tar en allt mer framträdande plats inom grön finansiering

Lars Mac Key, ansvarig för gröna obligationer på Danske Bank, har tittat närmare på de första sex månaderna i år för gröna obligationer:

– Utvecklingen på den svenska marknaden är oerhört stark och vi går mot ett rekordår för grönt. Under hela 2017 emitterades ca 38 miljarder SEK, vilket motsvarar 6 procent av den totala obligationsmarknaden. När halva 2018 passerades hade redan totalt 43,6 miljarder emitterats i SEK, och när juli avslutades hade 48,7 miljarder SEK emitterats. Detta motsvarar ca 11 procent av den totala obligationsmarknaden i SEK.

Svenska emittenter av gröna obligationer tar även en allt mer framträdande plats i ett internationellt perspektiv. Sverige placerar sig på en sjätteplats efter emittenter från USA, Kina, Frankrike, Tyskland och Nederländerna på listan över de länder som ger ut mest volym gröna obligationer. Under första halvan av 2018 var SEK den tredje största valutan efter USD och EURO i volym. En position som dock var svår att behålla berättar Lars:

– Nu i mitten av augusti blev den svenska kronan precis omsprungen av kinesiska yuan, en position som blir spännande att följa då CNY har en otrolig potential inom gröna obligationer både på kort och lång sikt.

Utgivna gröna obligationer globalt sett under första halvan av 2018, ökade ca 15 procent mot samma period förra året sett till volym-ca 86 miljarder USD mot 75 miljarder. Detta efter ett mycket starkt juni då bland andra Frankrike emitterade 4 miljarder EURO. Globalt innebär det ändå att nivån ligger något lägre än förväntningarna.

– Vi på Danske Bank har tidigare bedömt att helåret 2018 kan landa på 225-250 miljarder USD globalt. Ett mål som nu ser svårare ut att nå, men inte omöjligt då det finns ett antal länder och större emittenter som aviserat att det kan hända mer i slutet av året.

Danske Bank är en av de ledande aktörerna inom att arrangera gröna obligationer, inte bara i Sverige och Norden utan även i en global kontext. Lars Mac Key har arbetat med flera av de tongivande gröna emissionerna i Sverige under de senaste månaderna, däribland Landshypotek Bank, Jernhusen, Kommuninvest, Region Skåne, Klövern och Vasakronan.

– För resterande del av året bedömer jag att den enorma ökningen av emissioner av gröna obligationer i svenska SEK kommer sakta in något men att helåret 2018 ändå kan landa på rekordhöga 65-70 miljarder SEK.

Flertalet av de gröna obligationerna i Sverige under året har getts ut av företag och organisationer som arbetar med förnybar energi, lågenergibyggnader och skog, men även andra branscher såsom shipping ligger i startgroparna. Danske Bank arbetar aktivt för att finna ut vad som ska anses grönt inom shipping, dels som den ledande banken inom det statliga norska programmet Grønt kystfartsprogram, dels genom att tillsammans med Climate Bonds Initiative ta fram en standard för grön vattentransport.

För mer information om Danske Banks arbete med gröna, sociala och hållbara obligationer, vänligen kontakta Lars.mackey@danskebank.se