USA tar över globala ledartröjan i klimatfrågan

Den 22-23 april håller Joe Biden ett klimatmöte med 40 världsledare inklusive Kinas Xi Jinping och Rysslands Vladimir Putin för att få med världen på höjda klimatambitioner och skärpta utsläppsminskningar.

Första dagen som president anslöt Joe Biden USA till Paris-avtalet och visade att både miljö och internationellt samarbete är prioriterat av den nya administrationen. Med sin Green Deal gjorde Biden hållbarhetsfrågan till en av de stora tillväxtmotorerna för USA’s ekonomi kommande år.

– Biden har insett att klimatfrågan inte bara är en ödesfråga för framtida generationer utan  också en fantastisk möjlighet att främja innovation, skapa exportmöjligheter och fler jobb, säger Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank.

Förväntningarna från omvärlden på USA’s klimatmöte är också att USA själva ska presentera sin nationella klimatplan (NDC, National Determined Contribution) och visa hur landet ska nå målen i Paris-avtalet.

– USA’s färdplan mot Paris-avtalets 1,5-gradersmål är självklart viktig, men viktigast för Joe Biden är att klimatfrågan inte blir ett hinder för global handel. När John Kerry tidigare i våras besökte Europa var en av de stora stötestenarna Europas planer på klimattullar på importerade varor, säger Roger Josefsson, hållbarhetschef på Danske Bank.

En global och harmoniserad marknad för utsläppsrätter har föreslagits som en lösning för att motverka att miljöpolitik används som protektionism. Global utsläppshandel blir troligen en av de viktigaste diskussionerna på FN’s kommande klimatmöte, COP26, i Glasgow i november.

Medan USA nu tar på sig den globala ledartröjan i miljöfrågan blir det uppenbart att EU varit för fokuserat på den inre marknaden och inte förmått lyfta blicken för att se vad som sker utanför unionens gränser.

– EU har de senaste åren lagt för mycket fokus på att enas om en intern taxonomi och klimatmål. När USA nu ger sig in i klimatfrågan igen så blir frågan global på ett sätt som EU inte förmår. EU har kommit en bit längre i sitt eget hållbarhetsarbete än USA men är på väg att bli omsprungna av USA som global ledare i en av vår tids viktigaste frågor, säger Roger Josefsson.

Under Bidens klimatmöte uppmanas deltagarna också skjuta till mer pengar till FN’s globala klimatfond så att även u-länder får resurser till att satsa på hållbarhet.

– Det är avgörande både för miljön och ekonomin att hela världen är med på tåget. Två av de största och snabbaste växande utsläppsnationerna är Kina och Indien så deras deltagande i en global utsläppshandel är avgörande. Det är häftigt att se hur snabbt USA har lyckats få en verkligt global klimatlösning inom räckhåll, säger Roger Josefsson.