Vad betyder konflikten med Nordkorea för placerarna? Tina Choi förklarar

I flera år har den nordkoreanska regimen gett världssamfundet huvudvärk, och de spänningar vi ser idag har vi upplevt förut. Börserna har hittills också reagerat som de brukar när Nordkorea har skickat missiler över Japan eller på annat sätt spänt sina militära muskler med missiltester och provsprängningar av atombomber. Börsnedgångar i Sydkorea och Japan, den koreanska valutan KRW försvagades och den japanska valutan JPY stärktes, då den allmänt anses som en säker hamn. I övriga Asien och resten av världen har reaktionerna varit tämligen milda.

Vi har däremot sett en dramatisk upptrappning när det gäller retoriken och hoten som kastas fram och tillbaka mellan Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jung-Un. Men istället för att gripas av panik för ett krig bör man som investerare komma ihåg att Kim Jong-Un absolut inte är dum (han lärde sig ju trots allt att köra bil vid tre års ålder, om man ska tro nordkoreansk statsmedia).

Kims beteende är logiskt Sett utifrån ett ekonomiskt perspektiv är Kim Young-Un något vi i teorin benämner som en rationell agent. Han är med största sannolikhet helt införstådd med att han bara får ett försök på sig, om han bestämmer sig för att förklara krig mot USA. Han ska försöka åsamka största möjliga skada och veta att han med all säkerhet kommer att bli utplånad därefter. Därför kan vi fråga oss om ett angrepp är ett trovärdigt hot? Inte direkt, men så länge vi är rädda för att han faktiskt kan tänkas göra något, lika länge är vi villiga att göra allt för att avvärja det. Ju större spänningar Kim Young-Un kan skapa, desto större blir utbytet han får av en diplomatisk lösning.

Vi tror nämligen att det finns en diplomatisk lösning på den aktuella krisen, och som rationell agent försöker Kim Jung-Un maximera sitt förhandlingsläge och utbyte. Det är vad vi tror om utvecklingen i Nordkorea.

För investerare är det osäkerheten som situationen skapar som är av betydelse. Ju skarpare konfrontation innan en lösning kan nås, desto större blir de potentiella effekterna på börserna. Om USA svarar med att skicka mer militär till den koreanska halvön ökar ovissheten om nästa steg, och rädsla och oro gör att vi hämtar hem våra pengar ifall ett eventuellt krig skulle skicka börserna rakt ner i källaren.

Alternativa investeringsmöjligheter Den stora frågan är hur man bäst säkrar sina investeringar om situationen skulle utvecklas till det sämre. Krig är binärt. Antingen bryter det ut eller så gör det inte det. Det enda jag är säker på är att vi vid ett eventuellt krig kommer bli tagna på sängen och att vi omedelbart kommer att förlora pengar på våra aktieinvesteringar, eftersom vi alla kommer att bli lika överraskade. Givetvis skulle man redan nu kunna sälja allt och ta ett steg åt sidan, men riskerar att bli dyrt i förlorad avkastning. Framförallt eftersom vi har en makromiljö där företagens intäkter gynnas av solida tillväxtutsikter.

Enligt mig är det enda rätta att göra att se till att man har koll på sin risk. Följ den strategi du lagt upp och se till att ha rätt spridning mellan aktier och obligationer, såväl som sektorer och länder emellan. Det är det bästa sättet att skydda sig mot en oväntad chock. Tänk också på att historien har visat oss att när osäkerheten försvinner i samband med geopolitiska händelser som exempelvis krig eller politiska händelser (som Brexit och presidentvalet i USA) så brukar börsen ofta återhämta sig relativt snabbt och dessutom med mer än den förlorat. Det räknar vi med kommer att bli fallet även denna gång.