Vind- och solkraft gasar ifrån

Under 2022 var vind-och solkraft för första gången större en större energikälla än gas i EU-området. Vind- och solkraft stod för 22% av elproduktionen i EU medan 20% av elproduktion kom från gas.

I absoluta tal steg solenergiproduktionen i EU med 39TWh och vindkraften med 33 TWh. Tillväxten av sol-och vindenergi förväntas fortsätta under 2023. Ytterligare kapacitetsutbyggnad om 86 TWh är planerad under året

Samtidigt spås elproduktionen från kol- och gas falla med rekordstora 20% under 2023.

På den nordiska marknaden stod ökade också vin- och solkraften rejält. I Danmark står sol och vindkraft för hela 61% av energiproduktionen, i Sverige är motsvarande siffra 21% och i Finland är siffran 16%.

Till följd av stigande elpriser sätt allt fler företag fokus på energieffektivsierande lösningar. Investeringar har lönat sig på kort sikt.

Läs tidigare artiklar om energi på nextconomy.se