Atomler – en ny handelsplats för plastråvara

– Vi vill att det inte ska finnas något behov av plastdeponier någonstans i världen – och naturligtvis inte att plasten hamnar i haven. Genom att underlätta för handel genom en handelsplats kan vi öka återvinningsgraden rejält, säger Sammy-Sebastian Tawakkoli som grundat Atomler tillsammans med Johannes Schill.

Enligt EU-kommissionen uppgår det totala materialvärdet för den plast som förbränns eller kastas till 70-100 miljarder euro varje år.

Atomler erbjuder en helhetslösning för handel med plastråvara och tar hand om allt från kvalitetssäkring till frakt. Deras affärsidé är att matcha köpare och säljare i en och samma plattform. I Europa räknar man med att de har cirka 15 000-30 000 potentiella kunder. Förutom tid kan man också spara cirka 35 procent i materialinköpskostnader per år.

I dag har man en betasajt uppe med viss funktionalitet och användarna kommer från 13 olika länder. Nästa steg är att bygga en helt färdig produkt som kan lanseras under 2020. Då behövs kapital och nu pratar Sammy-Sebastian och Johannes med potentiella investerare.

– Vi arbetade med Atomler vid sidan av våra vanliga jobb fram till sommaren 2019. Det är många frågor kring företagande som vi fått hjälp med via Danske Banks +impact och nu via Accelerator-programmet för att bli ännu vassare, berättar Johannes Schill.

Nästa steg är att hitta fler medarbetare som vill vara med och minska det onödiga svinnet av plastråvara.

Relaterade artiklar:

Fauna Smart Technologies – immuna växter behöver inte bekämpningsmedel
Ihopa – samägande ska bli ett naturligt alternativ