BeResourceful – IoT och realtidsövervakning av byggnader

Jeppe Rasmussen är vd och grundare av BeResourceful som satsar på ett bortglömt område – mätare som monteras på byggnadselement och direkt larmar om till exempel en vattenskada uppstår. Nu är han i Sverige för att delta i Danske Banks acceleratorprogram +impact och för att knyta branschkontakter.

– I Sverige har man kommit mycket längre med att bygga träfastigheter av korslaminerat timmer så här finns en stor marknad för våra produkter. Vi har kapital och nu handlar det om att fler ska få upp ögonen för BeResourceful, säger Jeppe.

Bolaget som har sin bas i Danmark har utvecklat en hårdvara som placeras ut på tak, fasader eller i källare för att mäta luftfuktighet, temperatur och luftflöde i byggnadselementen. Det finns redan många lösningar på marknaden för att mäta bland annat inomhusklimat och hur många människor som finns i en byggnad. Men det är oftast inte där skadorna uppstår.

– Nu fokuserar vi mest på vattenskador eftersom det är det största problemet. Det vanligaste är att det börjar med ett litet hål i taket där vatten kommer in. Med tiden ruttnar träet, mögel uppstår och sedan brer skadorna ut sig och går igenom isolering och annat, berättar Jeppe.

BeResourceful har tagit fram avancerade mätenheter och utvecklat ett larmsystem där all data samlas och presenteras. Kunderna är främst offentliga och kommersiella fastighetsägare men också bostadsrättsföreningar som vill förlänga levnadstiden för sina byggnader och bli ännu mer miljöanpassade.

– Byggnadsbranschen är en av de mest koldioxidtunga. Nu måste det hända något. Det räcker inte längre med bara prat, avslutar Jeppe.

Relaterade artiklar:

Atomler – en ny handelsplats för plastråvara
Ihopa – samägande ska bli ett naturligt alternativ