Driva företag handlar inte bara om B2B och B2C – utan också om H2H

Human to Human är eller H2H är som av en händelse också namnet på det ideella företag som de driver tillsammans. Under den resan har Anna samlat på sig en hel del lärdomar som entreprenör.

– En idé är ingenting utan ett utförande – och för det krävs det ett team. Man kan inte bygga ett framgångsrikt företag alldeles själv. Det andra rådet är att lyssna på folk som tror på dig och din idé. Du kommer att möta motgångar och det kommer vara tufft. Se dig själv som uthållig så blir du det. Det tredje rådet är att inte låsa fast dig vid ursprungsidén utan utveckla den tills dess att den skapar ett värde som gör att din kundgrupp är villiga att konsumera den, säger Anna Haeger.

Anna tycker att många skolor och universitet som försöker locka fler tjejer till de tekniska utbildningarna gör ett fantastiskt jobb. Det kommer att bidra till en dominoeffekt. Genom att bli bättre på att lyfta fram de kvinnor som har lyckats etablera sig inom nystartade teknikföretag kan man på samma sätt få fler att våga satsa.

Några som fått stor medial uppmärksamhet är Marissa Mayer, koncernchef för Yahoo och Sheryl Sandberg, COO på Facebook. Smarta och drivna har de lyckats ta sig fram i en tidigare mansdominerad värld.

–Enligt forskning på Umeå universitet så finns det en direkt koppling mellan jämställdhet och risktagande. Hur vi agerar utifrån könsnormer har stor påverkan på hur riskbenägna vi är. I och med att vi i Sverige går mot ett mer jämställt samhälle så måste det innebära att fler kvinnor kommer att våga starta eget. Det kvinnor behöver bli bättre på är att lära sig att läsa manlig kommunikation, bli mer strategiska, stötta och inspirera varandra, säger Anna Haeger.

Enligt Anna är den bästa karriärplattformen att lära sig grunderna i programmering eller välja en teknisk utbildning. Då får man en stabil grund att stå på och en bra förståelse för hur många av de digitala tjänster som vi använder varje dag är byggda. Hon inledde själv sin karriär med en civilingenjörsutbildning på KTH samtidigt som hon gick kurser på journalisthögskolan och konstfack.

– När du sedan kommer ut i arbetslivet är det också viktigt att välja chef med omsorg om du inte driver eget företag. Du måste känna att du lär dig och utvecklas och samtidigt får allt stöd du behöver, lägger hon till.

De svenska förutsättningarna för nyföretagande ser strålande ut. Enligt ECDi (European Digital City index) ligger Stockholm på andra plats när det gäller digitalt entreprenörskap i Europa och 2016 stod svenska nyföretag för hela 30 procent av det totala europeiska värdet av unicorns, enligt en rapport från investmentbanken GP Bullhound.

Vad är förklaringen till det svenska teknikundret?

– Sverige har en historia med många tekniska uppfinningar och ett generöst välfärdssystem. Vi är dessutom bra på att skapa platta företagsstrukturer. Det tror jag är några av skälen till att det skapats så många framgångsrika startups här. Sedan har svenska företag länge varit bra på att hitta ut på nya marknader tidigt – och det är kritiskt för nyföretag som måste lyckas globalt, säger Anna.

Anna Haeger arbetar till vardags som affärsutvecklare på utvecklingsbolaget Nobina Technology. Vid sidan om sitt vanliga jobb driver hon tillsammans med tre andra medarbetare den ideella organisationen Human to Human eller H2H sedan drygt ett år tillbaka. Hon inledde karriären på ett traineeprogram inom datorintegration på Dynebyte. Sedan arbetade hon flera år inom startup-världen som scrum master på iZettle, product manager på Wrapp i San Francisco och två år som konsult med eget företag