Institutioner föredrar europeiska småbolag

Det finns, enligt analytiker, flera förklaringar till det större intresset för placeringar i mindre bolag. En är att stora bolag följs av en rad analytiker och därför är både välanalyserade och genomlysta.

– Därför är det svårare för förvaltare och analytiker att hitta något som ingen annan ser bland storbolagen, säger Gabrielle Hagman, Head of Asset Management Distribution på Danske Invest.

Läs även krönikan av förvaltaren bakom årets hittills bästa europeiska småbolagsfond.

Låg genomlysning öppnar för möjligheter
Däremot är mindre bolag långt ifrån lika genomlysta, vilket öppnar upp för intressanta möjligheter för aktiva förvaltare.

– Med andra ord är sannolikheten större att man kan hitta riktiga guldkorn bland småbolagen än bland de större, fortsätter Hagman.

Löpande kontakter med företagsledningen
I de mindre bolagen finns också möjligheten att träffa företagsledningen på ett helt annat sätt än bland storföretagen. Just den kontakten kan vara A och O inför ett investeringsbeslut, enligt Hagman som berättar att personliga möten kan vara en stor tillgång för att förstå och analysera bolag.

Institutionella investerare föredrar europeiska småbolag
Danskes Invests genomför regelbundet undersökningar bland svenska institutionella investerare. I den senaste undersökningen framkom att intresset för europeiska småbolag har stigit avsevärt. Kategorin är nu hetast bland institutionella investerare. Men placeringar i mindre bolag är också förknippade med en högre risk. En anledning är att ett lägre marknadsvärde samtidigt innebär lägre likviditet i bolagets aktie. En annan är att mindre bolag ofta befinner sig i en uppbyggnadsfas.

– Risken är högre men samtidigt uppvisar small cap-bolag generellt sett en attraktiv bredd. Det betyder att en bred portfölj av dessa aktier faktiskt kan erbjuda god riskjusterad avkastning, berättar Hagman.

Årets hittills bästa europeiska småbolagsfond
Sett över en längre tid har mindre bolag också haft en betydligt högre avkastning jämfört med stora bolag. Småbolagsindexet MSCI Europe Small Cap har de senaste tio åren stigit med över 70 procent, medan uppgången för motsvarande index för storbolag, MSCI Europe Large Cap, ligger på knappt 40 procent.

Med en uppgång på drygt 25 procent hittills i år (till mitten av juni) är Danske Invest Europe Small Cap årets bästa europeiska småbolagsfond, enligt en samanställning från Morningstar.

Vad är skillnaden mellan er och andra europeiska småbolagsfonder?

– Jag tror att vår förståelse och insikt på bolagsnivå är avgörande för det goda resultatet. Vi lägger stor vikt vid att träffa bolagen och ha en nära och tät dialog med ledningen, säger Hagman.

– För oss är kvalitet avgörande.  Priset på en aktie ska alltid ställas i relation till kvaliteten, som för oss främst handlar om bolagets marknadsposition, balansräkning samt ledning, tillägger Hagman, som fortsätter:

– Generellt sett gillar vi bolag som har en dominerande marknadsposition, inte är för högt belånande och har en ledning som på djupet förstår och brinner för sitt bolag.