Pandemi-boost för tech riskerar att leda till större gap mellan kvinnor och män – men också till stora möjligheter att locka fler kvinnor till att bli techentreprenörer

Coronapandemin har accelererat den digitala utvecklingen rejält. Eftersom techentreprenörer till mycket stor del är män kan detta leda till att kvinnorna halkar efter. Men – pandemin kan också ge motsatt effekt, och leda till fler kvinnliga techentreprenörer.

Den rådande coronapandemi har accelererat den digitala utvecklingen kraftigt, och lett till allt från ökande e-handel till utvecklingen av digitala kommunikationstjänster. De företag som inte bara överlever krisen, utan också förväntas vara mest livskraftiga över tid, är företag inom tech. Manliga entreprenörer är kraftigt överrepresenterade när det gäller grundande av techbolag, och dagens utveckling riskerar att leda till att kvinnorna halkar efter ytterligare.

Men – pandemin kan också ge en motsatt effekt. Vården är kvinnodominerad och är just nu under mycket hårt tryck. Många entreprenörer som startar ett techbolag gör så för att de fått inblick i något som inte fungerar. Pandemin har blottat en mängd områden där det finns uppenbara brister. Dessa brister kan i vissa fall lösas genom att kombinera insikterna och kunskapen med ny teknik. Många kvinnor inom vården sitter just nu med insikter och lärdomar som de flesta utanför vården inte har. Dessa lärdomar kan bli början på nya uppstickare på startupscenen om de som har insikterna tar chansen.

Genom att kombinera de lärdomar vården nu fått med techutvecklare uppstår plötsligt en mycket intressant grund för ett framgångsrikt Medtechbolag.

Danske Bank stöttar kvinnliga entreprenörer och erbjuder dessutom den som vill starta upp sin verksamhet att hitta rätt kompetens genom vårt nätverk The Hub. Sitter du på en fantastisk idé, men saknar kunskap om utveckling kan du hitta den kompetensen på The Hub.

Läs mer om The Hub här

Fler startup- och innovationsnyheter hittar du här