Succé för Femtech

Danske Bank lanserade under 2016 i partnerskap med SUP46, The Hub, en digital plattform för entreprenörer. Plattformen länkar samman investerare med startups som söker kapital, jobbsökande med de som söker kompetens och ger tillgång till verktyg och möjligheten att finna en co-founder. The Hub är en bra plattform för de kvinnor som efter eventet väljer att gå vidare med sina företagsidéer.

Vi som bank har ett viktigt ansvar för att kvinnor ska behandlas på samma sätt som de manliga entreprenörerna. Organisationer och företag som stöder entreprenörer måste ta ansvar för maktbalans mellan män och kvinnor

I Sverige är det fortfarande ganska få kvinnor som är grundare av startups och det är något som Danske Bank Sverige vill förändra. Evenemanget kommer att skapa möjligheter för deltagarna att skapa nätverk, skapa team och starta företag. Alla de 76 deltagarna coachades av erfarna mentorer från olika människor i branschen, bland annat experter från Danske Bank. Jag satt i juryn och det var ett svårt arbete att välja det vinnande bidraget bland alla innovativa idéer och produkter.

Det team som vann har utvecklat en utbytesplattform för medicinskt överskott för privata hälso- och sjukvårdsföretag. Bolaget har en lösning som hjälper till att optimera utnyttjandet av medicinsk utrustning samt minska medicinskt svinn.

Berit Behring, vd Danske Bank Sverige