Jennie Sandén
Jennie Sandén
Privatekonom, Danske Bank Sverige

Allt fler svenskar har inte råd att separera

I undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Danske Bank uppger var fjärde kvinna att de inte skulle ha råd att separera från sin partner. Det är en ökning med 5 procentenheter i jämförelse med 2018 då banken genomförde samma undersökning. Men även bland männen ses en ökande trend. I undersökningen 2018 uppgav 10 procent av männen att de inte ansåg sig ha råd att separera medan det idag är 16 procent.

Kvinnor uppger i högre grad än männen att den privata ekonomin utgör ett hinder för separation, 35 procent anger ekonomin som ett ganska eller mycket stort hinder. Det är betydligt fler än männen där enbart 21 procent uppger samma sak.

När vi genomförde den här undersökningen för tre år sedan såg det otroligt mörkt ut för kvinnor. Vi noterade då att många skulle känna sig tvungna att stanna i en relation på grund av privatekonomin. Och nu tre år senare ser det alltså ännu sämre ut. Både för kvinnor och män. Det här sätter fingret på frågan om sparande och investeringar. Det finns många risker med att stå utan sparkapital eller investeringar på börsen. Att inte kunna lämna en relation om man vill är kanske en av de tydligaste riskerna, säger Jennie Sandén familjeekonom Danske Bank Sverige.

Den största ökningen, sedan undersökningen gjordes 2018, av de som anser sig inte ha råd att separera finns i åldersgrupperna 30-44 år och är en ökning med hela 9 procentenheter. Totalt sett har de som angett att de inte skulle ha råd att separera idag ökat från 15 procent (2018) till 21 procent (2021).

Trots att vi ser en ökning bland både män och kvinnor så är det anmärkningsvärt att det fortfarande är över 10 procent fler bland kvinnor än bland männen som anger att de inte har råd att lämna en relation. Vi vet att kvinnor generellt har lägre lön än män och därigenom mindre möjlighet att lägga undan ett sparande varje månad. Men det finns några faktorer som man som kvinna bör vara uppmärksam på. Ta reda på hur din ekonomi påverkas i det fall du vill arbeta deltid i stället för heltid och om du har barn, se till att dela på vabb-dagar och föräldraledighet. Det är viktiga delar som bidrar till att du kan ha bättre ekonomiska förutsättningar i det fall du vill skulle vilja lämna en relation, säger Jennie Sandén