Corona-krisen skapar högtryck i svensk bygghandel

Svenska hemmasnickare laddar upp med byggprylar och virke i allt större utsträckning. Redan nu ser vi en stark uppåtgående trend men påsken blir en riktig ”påskboom” för hemmarfixarbranschen då det blir fler lediga dagar.

När myndigheterna i Corona-tider uppmanar till begränsat påskresande stannar svenskarna hemma och passar på att renovera sina hus. Det är en trendspaning från Danske Bank som ser ett uppsving i försäljningen av byggvaror för hemmarenoveringar och inte minst tryckimpregnerat trä som används för att bygga terrasser och staket.

– Svenska sågverk vittnar om att efterfrågan på impregnerat trallvirke är mycket hög just nu. Det är byggvaruhusen som är de stora beställarna och dessa säljer virket vidare direkt till slutkonsument. Var så säker, skruvdragarna kommer att gå varma i svenska villaområden under påsken när det byggs terrasser, staket och odlingsbänkar, säger Johan Freij som är ansvarig för Skogsfrågor på Danske Bank.

I en analys av konsumtionsmönstret i olika branscher utmärker sig ”Do It Yourself”-branschen positivt. Det betyder att sällanköpsvaror som byggvaror och handverktyg har en stadigt uppåtgående kurva jämfört med 2019. Siffrorna är från Danmark men trenden är relevant för Sverige också.

– I Danmark kommer våren några veckor tidigare än i stora delar av Sverige. Där har vi sett att konsumtionen relaterat till ”Do-It-yourself” har exploderat under andra halvan av mars. Varor kopplat till bygghandeln har växt med cirka 50-procent, en trend som sannolikt är densamma i båda länderna. Bygghandeln, tillsammans med dagligvaru– och apotekshandeln är några av de få branscher som i Corona-tider har en positiv försäljningsutveckling, kommenterar Pontus Sellberg, senioranalytiker på Danske Bank.

Bygghandeln lämpar sig bra för hålla social distans till sina medmänniskor. De har rymliga lokaler där det är lätt att hålla fysiskt avstånd och en stor del av verksamheten i bygghandel och på brädgårdar sker utomhus där risken för smittspridningen också anses lägre. Hemmafixaren kan dessutom beställa och betala sina varor på nätet och få den levererad hem.