Förhindra att ditt barn blir penningmålvakt!

Målvaktsbedrägerier ökar stadigt i omfattning och metoderna blir alltmer förfinade. Med löfte om kompensation är det ofta unga vuxna och ungdomar som lockas till att bli penningmålvakter. Genom att bland annat ”låna ut” sitt bankkonto tvättar dessa personer pengar till kriminella. Som förälder är det viktigt att prata med ditt barn om vilka konsekvenser som det kan innebära att vara penningmålvakt. Ofta brister insikten hos ungdomar och man inser inte vilket allvarligt brott man faktiskt gör sig skyldig till. Det är även viktigt att ha insyn i barnets konto, vara uppmärksam på avvikande transaktioner, och att visa intresse för barnens aktiviteter online. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Om du som förälder ser något avvikande på ditt barns bankkonto och misstänker att pengarna kan vara kopplade till penningtvätt ska du alltid kontakta din bank och göra en polisanmälan. Linus Fugl, expert på bedrägeribekämpning på Danske Bank tipsar om hur vi kan skydda våra ungdomar från bedragare.