Vad händer med bostaden om något oväntat inträffar?

Olika skeden i livet kan medföra juridiska konsekvenser som vi kanske inte alltid är medvetna om. Här ger Molly Malm, jurist hos vår samarbetspartner avtal24, några exempel på vad som kan hända med bostaden i olika situationer för dig som gift eller sambo.

Låt oss säga att Johan och Frida är sambor och ska köpa en bostad tillsammans. De ska stå gemensamt på lån och ägande, men Johan har betalat en större andel av kontantinsatsen. Vad händer med bostaden om förhållandet skulle ta slut?
Eftersom bostaden köpts för gemensamt bruk ska värdet av den delas lika vid en separation. Det spelar ingen roll vem som står på kontraktet eller vem som betalat mest i kontantinsats.

För att undvika att bostaden delas lika mellan dem vid en eventuell separation behöver Johan och Frida skriva ett samboavtal. Då Johan lagt in mer i kontantinsats behöver samboavtalet även kompletteras med ett skuldebrev. På så sätt försäkrar sig Johan om att få tillbaka pengarna han lagt in.

Om vi tar exemplet Göran och Kristina som är gifta och ska köpa en villa, där Kristina ska betala och stå ensam på lånen och ägandet. Vad händer med bostaden om deras förhållande skulle ta slut?
Värdet av all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ska delas lika vid en skilsmässa.

För att Kristina ska få behålla villan vid en eventuell skilsmässa behöver Göran och Kristina skriva ett äktenskapsförord där de säger att villan ska vara Kristinas enskilda egendom. Det räcker alltså inte att Kristina står som ensam ägare på köpekontraktet.

Vi får ofta frågor som rör sambor och arv, många undrar om sambor ärver varandra. Låt oss säga att Jonas och Sofia är sambor och har två gemensamma barn. De äger ett hus tillsammans. Vad händer med huset om Sofia skulle gå bort?
Först görs i regel en bodelning där Jonas får hälften av all samboegendom (det vill säga bostad och bohag) efter avdrag för skulder.
Eftersom sambor inte ärver varandra går sedan hela arvet till barnen. För att Jonas ska kunna bo kvar kan han bli tvingad att köpa Sofias del av bostaden av barnen – om inte det är ekonomiskt möjligt kan han bli tvingad att sälja bostaden.

För att Jonas, i det här fallet, ska vara säker på att kunna bo kvar i huset behöver Jonas och Sofia skriva ett testamente. I många fall kan det även vara nödvändigt att komplettera testamentet med en livförsäkring.

Om man tar ett annat exempel med två sambor, Kim och Albin, de har inga barn men de äger ett hus tillsammans. Vad händer då med huset om Kim skulle gå bort?
Först görs i regel en bodelning där Albin får hälften av all samboegendom (det vill säga bostad och bohag) efter avdrag för skulder.
Eftersom sambor inte ärver varandra går sedan hela arvet till Kims föräldrar. Det betyder att Albin helt plötsligt står som gemensam ägare av huset tillsammans med sina svärföräldrar. För att Albin ska kunna bo kvar i huset kan han bli tvingad att köpa Kims del av bostaden av svärföräldrarna – om inte det är ekonomiskt möjligt kan han bli tvingad att sälja bostaden.
För att Albin, i det här fallet, ska vara säker på att kunna bo kvar i huset behöver Kim och Albin skriva ett testamente där de testamenterar huset till varandra.

Många undrar hur det fungerar med särkullbarn. Säg exempelvis att Mohammed och Julia är gifta och de äger en villa tillsammans. De har inga gemensamma barn men de har varsitt barn sedan tidigare. Vad händer med huset om Julia skulle gå bort?
Först görs i regel en bodelning där Mohammed och Julias egendom delas lika efter avdrag för skulder. I och med bodelningen får Mohammed hälften av all egendom. Det som hamnar på Julias sida i bodelningen går sedan direkt till hennes barn. Särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har nämligen rätt att få ut sitt arv genast.

I det här fallet betyder det att Mohammed blir gemensam ägare till bostaden tillsammans med Julias barn. För att Mohammed ska kunna bo kvar kan han bli tvingad att köpa barnets del av bostaden – om inte det är ekonomiskt möjligt kan han tvingas sälja bostaden. Mohammed ärver alltså ingenting från Julia i detta fall, trots att de var gifta.

För att Mohammed, i det här fallet, ska vara säker på att kunna bo kvar i huset behöver Mohammed och Julia skriva ett testamente. I många fall kan det även vara nödvändigt att komplettera testamentet med en livförsäkring.

Om barnen istället hade varit makarnas gemensamma hade Mohammed ärvt Julias tillgångar och barnen hade fått ärva först när båda föräldrarna gått bort.

Här kan du läsa mer om Danske Banks samarbete med avtal24.