Ludvig Rosenstam Åhman
Ludvig Rosenstam Åhman
Investeringsspecialist, Danske Bank Sverige

Stäng beteendegapet under 2023

Beteendegapet är skillnaden i vad en investering ger för avkastning och vad investerare får för avkastning. Olika studier visar att investerare i genomsnitt får en avkastning som är 1-2 procentenheter lägre än deras investeringars avkastning. Den lägre avkastningen är ett resultat av vårt beteende på börsen. Många köper på vägen upp och säljer på vägen ner. Du måste alltså stänga gapet innan du får ta del dina investeringars avkastning. Här är 5 saker som bidrar till beteendegapet.

1. Tankefel

Beteendegapet är delvis en följd av att vi gör tankefel på börsen, som att följa flocken. Det var en nödvändig överlevnadsfaktor förr, men det skadar avkastningen i portföljen. Vi har också en tendens att anta att det som har hänt i närtid ska fortsätta i all framtid (närtidsbias), att ge oss själva beröm för lyckade investeringar men skylla dåliga investeringar på otur (självskattning), att fokusera på information som bekräftar det vi redan tror (bekräftelsebias), och att låta den negativa känslan av att förlora få större utrymme än den positiva av att vinna (förlustaversion). Listan kan göras ännu längre.

2. Känslor

Kortsiktiga känslor kan förstöra långsiktiga resultat på börsen. Genom att köpa när det känns bra och sälja när det inte känns bra förlorar du avkastning över tid. Det blir tydligt när man studerar utvecklingen för ett världsindex och in- och utflöden ur globala fonder under samma tidsperiod. Den stora mängden pengar kommer in när börsen går starkt och plockas ut när börsen går svagt. För att undvika att dina känslor urholkar din avkastning gäller det att följa din långsiktiga strategi, oavsett vad som händer på marknaden.

3. Högt risktagande

Under bra perioder är det den som har tagit mest risk som får högst avkastning. Problemet är bara att det är svårt att se risker i goda tider. Förluster uppkommer först när risk möter negativa händelser. En bra byggnad klarar jordbävningar, en dålig byggnad gör inte det. Men det är först när jordbävningen kommer som vi vet vilken byggnad som är vilken. Och då gäller det att vara redo. Men ingenting bedövar rationalitet lika mycket som stora doser av enkla pengar, som Warren Buffett sa efter att It-bubblan sprack. Det är tråkigt att fokusera på risken, när ingen annan tänker på risken.

Ludvig Rosenstam Åhman, investeringsspecialist Danske Bank Sverige
4. Dålig riskspridning

Olika aktieregioner går bra under olika tidsperioder. Det är svårt att förutsäga vilken marknad som kommer gå bäst framöver. Som exempel slog den amerikanska aktiemarknaden resten av världen 8 av 10 år under 2010-talet. Årtiondet innan (2000-2010) gick resten av världen bättre än USA under 7 av 10 år. Vet du vilken marknad som kommer gå bäst de kommande 10 åren? Troligtvis inte. Diversifiering är ett skydd mot en okänd framtid. Global riskspridning gör dessutom att din portfölj svänger mindre i värde över tid. Det är ett bra sätt att undvika misstag. För större svängningar, ger starkare känslor, som tenderar att leda till större misstag.

5. Aktivitet

Det känns naturligt att agera för att lösa ett problem, och ett problem i en börsnedgång är att du snabbt förlorar pengar. Den enkla problemlösningen blir därför att paniksälja. Men när du som mest känner behovet att agera tjänar du ofta som mest på att sitta passiv. För du missar en stor del av avkastningen över tid om du missar de bästa börsdagarna, och de bästa börsdagarna tenderar att komma i samband med de sämsta. Några av de bästa börsdagarna de senaste 15 åren kom under finanskrisen och coronakrisen. Sälj i nedgång, missa uppgång.

Så hur ska man agera? (1) Ha en portfölj med bra riskspridning, (2) håll dig till en långsiktig strategi och (3) håll dig borta. Tre enkla punkter som kan få dig att stänga beteendegapet under 2023.