Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Detta blir viktigast för börsen

Viktigast för börsen framåt

Det var fortsatt muntert på marknaderna under veckan som gick. Ett globalt index steg 1,3 procent och sedan årsskiftet summerar uppgången till nästan 8 procent. Stockholmsbörsen har stigit 10 procent i år vilket är ungefär lika mycket som en god genomsnittlig årsavkastning. Börserna har fått stöd av att makrodata generellt kommit in bättre än förväntat i alla regioner, och samtidigt har energipriserna fallit tillbaka vilket minskar den ekonomiska pressen på både hushåll och företag. Det gör också att inflationstrycket avtar vilket är en lättnad för de hårt pressade centralbankerna. En mer pessimistisk tolkning av att energipriserna sjunkit är att det beror på sjunkande efterfrågan och därmed ett tecken på svagare konjunktur.

Något som inte har gett stöd åt marknaden i år är förväntningarna på hur bolagsvinsterna ska utvecklas. Sedan årsskiftet har vinstestimaten skruvats ner i ovanligt högt tempo. I USA väntas vinsterna falla med drygt 6 procent i årstakt under Q1, och för helåret 2023 väntas vinsterna stiga med knappt en procent. Vi tror att facit kommer att bli svagare än så med en negativ vinstutveckling även för helåret. I USA startade rapportsäsongen redan i fredags med starka resultat från storbankerna JP Morgan, Citigroup och Wells Fargo. Stigande räntor fortsatte att lyfta vinsterna och storbankerna har även sett ökade kapitalinflöden efter krisen i de mindre regionala bankerna.

Maria Landeborn, senior strateg Danske Bank

För svensk del startar rapportsäsongen den här veckan och förväntningarna är över lag mer positiva än i USA. De negativa vinstvarningarna har i stort sett uteblivit, och Volvos omvända vinstvarning förra veckan bidrog till att stärka sentimentet. Lönsamhet och orderingång står i centrum när de stora industribolagen släpper sina resultat, och framåtblickande prognoser blir också viktiga för hur rapporterna tas emot. Även om rapporterna förstås kan ge kursreaktioner i enskilda aktier, så bedömer vi att den globala utvecklingen för inflation, penningpolitik och makro kommer att vara ännu viktigare än kvartalsrapporterna för börsutvecklingen framöver.

Förra veckan fick vi inflationssiffror från USA som visade att den energirelaterade inflationen nu faller, samtidigt som kärninflationen tog ett litet steg uppåt. Prissättningen på räntemarknaden indikerar nu en ökad sannolikhet för att Fed höjer räntan igen den 3 maj, och även vi räknar med en höjning på 0,25 procent. Även i Sverige fick vi inflationssiffror förra veckan, och det var den sista viktiga pusselbiten inför Riksbankens nästa räntebesked den 26 april. Inflationen ligger fortsatt långt över Riksbankens egen prognos, men siffran kom trots allt in lite under de genomsnittliga estimaten. Vi räknar med att Riksbanken höjer räntan med 0,5 procent nästa vecka vilket väntas fortsätta sätta press på både svensk ekonomi och bostadsmarknad.

Vi behåller en neutral vikt i aktier. Starkare ekonomisk tillväxt än förväntat har gett stöd åt marknaden så här långt, men riskerna kopplade till räntehöjningar och konjunktur kvarstår vilket talar för att balans och god riskspridning bör vara ledord i portföljen. Svensk ekonomi väntas gå svagare än omvärlden, men för Stockholmsbörsen blir utvecklingen globalt viktigare.

På agendan

På fredag den här veckan släpps preliminära inköpschefsindex för tjänstesektorn och industrin. Både i USA och Europa väntas industrisiffran ligga under det viktiga 50-strecket som markerar gränsen mellan tillväxt och kontraktion. Tjänstesektorn väntas däremot visa fortsatt positiv tillväxt i båda regionerna, och det är framför allt tjänstesektorn som för tillfället står för det största bidraget till inflationen. En svagare siffra än förväntat skulle därför kunna vara positivt.

Vi har för närvarande en övervikt i tillväxtmarknadsaktier som vi ser kan gå i otakt med västvärlden under 2023 tack vare olika utsikter för tillväxt, inflation och penningpolitik. Den här veckan får vi BNP-siffror för första kvartalet i Kina. Tillväxten var en rejäl besvikelse under fjolåret, men i år finns hopp om en stark återhämtning tack vare den slopade nolltoleransen mot covid-19. Kinas regering har satt ett tillväxtmål på 5 procent i år, och veckans siffra kan ge en indikation på om det är möjligt att nå eller inte. Estimaten pekar på en BNP-tillväxt på 4 procent i årstakt.

I övrigt får vi siffror från den amerikanska bostadsmarknaden under veckan, Zew-index i Tyskland på onsdag samt det penningpolitiska protokollet från ECBs senaste möte på torsdag.
I USA får vi rapporter från Netflix och Tesla, och för svensk del märks Ericsson och Volvo bland de bolag som är först ut med sina kvartalsresultat.

Lyssna till senaste avsnittet av Nextconomys podd här.

Fler relaterade artiklar

Inflationssiffror för mars – lägre än förväntat
Kan man fortfarande bli rik på börsen?