Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Flera skäl till ökade kursrörelser

Förra veckan var kursrörelserna på marknaden stora. Penningpolitik och tillväxt var två bidragande orsaker till oron. Den här veckan kan vi få veta mer om hur det står till med båda delarna.

Volatiliteten steg på börsen under veckan som gick. Räntor och råvarupriser sjönk medan dollarn stärktes. Det finns en rad möjliga förklaringar till oron; ett något mer hökaktigt Fed-protokoll än väntat, svagare makrodata i USA och Kina som tyder på att tillväxten bromsar in, samt fortsatt spridning av deltavarianten av coronaviruset vilket ökar oron för nya restriktioner i höst när kallare temperaturer stundar.

Fed-protokollet som publicerades förra veckan var något mer hökaktigt än marknaden väntat sig, särskilt mot bakgrund av att arbetsmarknaden fram till mötet hade utvecklats svagare än väntat. En majoritet av ledamöterna anser att det kan vara lämpligt att börja trappa ner stödköpen kring årsskiftet. Räntemarknaden förblev lugn när protokollet släpptes, men sentimentet på börsen surnade och volatiliteten ökade. Den här veckan riktas blickarna mot centralbankskonferensen Jackson Hole, där vi kan få fler detaljer kring hur Fed-chefen Jerome Powell ser på tajming och tempo när det gäller minskade stödköp. Sedan det förra räntemötet har arbetsmarknaden i USA stärkts vilket bör öka sannolikheten för en åtstramning, men å andra sidan har deltavarianten av coronaviruset fått ökad spridning vilket lett till att fler amerikaner åter läggs in på sjukhus. I Nya Zeeland fick ett enda fall av coronaviruset i förra veckan till exempel landets centralbank att avstå från att höja räntan.

Att Fed minskar volymen på stödköpen behöver i sig inte vara något problem. Återhämtningen i ekonomin har varit stark, det finns gott om likviditet i systemet och räntorna är låga. Problemet är snarare tajmningen. Kommunikationen kring tapering kommer precis när tillväxten börjar slå av på takten i USA, vilket bland annat har synts på de senaste siffrorna över konsumentsentiment och detaljhandel. Andra tecken på att den globala konjunkturen börjar tappa tempo är att kinesiska PMI vänt neråt och att kopparpriset sjunkit. Mycket kan dock hända med såväl smittspridning som arbetsmarknad fram till årsskiftet, och Fed lär noga bevaka utvecklingen de kommande månaderna för att om möjligt undvika misstag.

När det gäller Kina är det inte bara svagare tillväxt som tyngt börsen den senaste tiden. Deltavarianten har fått en förhållandevis stor geografisk spridning i landet vilket lett till nya nedstängningar av städer och hamnar. Samtidigt finns frågetecken kring hur effektivt det kinesiska vaccinet är mot deltavarianten. Som lök på laxen har regeringen lagt fram nya regleringar mot teknikbolag vilket bidragit till det svaga marknadssentimentet och fått den kinesiska börsen att gå betydligt sämre än andra marknader i år. Andra tillväxtmarknader, särskilt i Asien, påverkas också negativt av utvecklingen i Kina, och dessutom är vaccinationsgraden i tillväxtländerna lägre och smittspridningen högre än i västvärlden.

Jackson Hole och PMI höjdpunkter på agendan

Veckan rivstartar med preliminära inköpschefsindex för augusti i Europa, Japan och USA. I Europa väntas styrkan i såväl tjänstesektor som industri förbli på ungefär samma nivå som föregående månad. I USA väntas en liten nedgång bekräfta bilden av att ekonomin börjar tappa momentum. Möjligen är risken på nedsidan med tanke på att annan makrostatistik varit svagare än väntat den senaste tiden.

Den andra höjdpunkten är Jackson Hole-konferensen som börjar på torsdag. Förra året meddelande Jerome Powell att Fed gick över från ett fast till ett genomsnittligt inflationsmål, och frågan är om han kommer att ge några fler detaljer kring eventuell tapering vid årets möte.

Trots vissa orosmoln behåller vi en liten övervikt i aktier. Värderingarna på börsen är något höga, men den förväntade avkastningen på obligationer är mycket låg och svagt stigande räntor framöver kommer att utgöra ytterligare motvind. Lägre tillväxttakt i ekonomin är mindre positivt för cykliska regioner och sektorer, och i mitten av juni drog vi ner på den cykliska exponeringen i vår sektorsstrategi genom att sänka material och höja hälsovård.