Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Fortsatt potential i cykliska bolag

Stark makrodata och hög vinsttillväxt är stöttande för aktier, men när tillväxten i världen toppar kan börsutvecklingen bli mer dämpad. Vi ser framför allt potential i de cykliska delarna av aktiemarknaden.

Förra veckans inköpschefsindex för april pekade på en stark återhämtning, särskilt inom den globala industrin. Efterfrågan är hög, men utbudet begränsat. Bolag inom vitt skilda industrier upplever brist på komponenter, långa leveranstider och stigande priser på insatsvaror. Kommentarer från amerikanska bolag pekar också på allt större svårigheter att få tag i kvalificerad arbetskraft. Förra veckans arbetsmarknadsrapport visade att det bara skapades 266 000 nya jobb i april, långt under förväntningarna på närmare 1 miljon nya jobb. Det reflekterar att USAs ekonomi har långt kvar tills den är återställd efter krisen, men också att det är svårt för bolagen att hitta rätt personal att anställa. Störningar på utbudssidan väntas förbli ett problem åtminstone under andra kvartalet, och vi väntar oss att det kommer att resultera i ökade investeringar under året. Det gynnar bland annat sektorer som industri och material, två cykliska sektorer vi för närvarande har en övervikt i.

Tillväxttakten i USA är nära att toppa, medan tillväxten i Europa fortfarande accelererar. I perioder då den globala tillväxten går från att öka tempot till att sakta in, så brukar volatiliteten på börsen stiga och avkastningen på aktier blir lägre under en period. Samtidigt som större kursrörelser kan låta avskräckande så måste man fundera på var man ska investera pengarna om inte på börsen. På grund av låga räntor ger alternativet, obligationer, en mycket låg förväntad avkastning, och svagt stigande räntor är ytterligare en motvind eftersom det är detsamma som sjunkande obligationspriser. Vi ser fortfarande en högre avkastningspotential i aktier än i obligationer, och vi bedömer inte att det är dags att ta ner aktier till neutral vikt ännu utan behåller en övervikt. En sektor på börsen som faktiskt gynnas av stigande räntor är finans, som vi också har en övervikt i.

Även om man kan argumentera för att avkastningen på aktier kommer att bli lägre framöver, så ser vi vaccinationsprocessen och att ekonomin öppnas upp som stöttande för risktillgångar, särskilt för cykliska sådana. Makrodata kommer att fortsätta vara stark de kommande månaderna, och vinsttillväxten i bolagen är mycket hög. I USA har åtta av tio bolag släppt sina kvartalsrapporter och vinsttillväxten inklusive estimaten för de bolagen som ännu inte har rapporterat, är över 49 procent i årstakt. Det är nästan dubbelt så högt som förväntat, och estimaten för vinsttillväxten 2021 har reviderats upp ytterligare från redan höga nivåer. Även om börsen handlats i sidled den senaste tiden, så ger stigande vinster medvind. I Europa föll vinsterna betydligt mer än i USA under fjolåret, vilket betyder att ökningen blir desto större i år. Under första kvartalet ser vinster i Europa ut att öka med mer än 80 procent, och vi ser fortsatt potential i den cykliska europeiska aktiemarknaden där sektorerna finans, industri och material tillsammans utgör nästan 40 procent av det totala börsvärdet.

Inflationssiffror på agendan

Smittspridningen har minskat i både Europa och USA den senaste tiden tack vare en kombination av vaccinationer och varmare vårväder. I USA har man redan lättat på restriktionerna, och vi väntar oss att Europa gör detsamma under maj. Situationen i Indien är fortsatt mycket allvarlig med hög smittspridning, men de nuvarande vaccinen tycks vara effektiva även mot den indiska mutationen av coronaviruset. Vi fortsätter att bevaka situationen noga.

Den här kortveckan släpps två intressanta siffror i USA, nämligen konsumentprisindex och detaljhandelsstatistik. Marknaden bör vara förberedd på stigande inflationssiffror, men vi håller utkik efter tecken på att den underliggande inflationen fortsätter att accelerera. När det gäller detaljhandeln får vi se om stimulanscheckarna gav något lyft åt konsumtionen även i april.

I Europa fortsätter rapportsäsongen i högt tempo. Vi får tyska Zew-index på tisdag, samt ECBs senaste penningpolitiska protokoll på fredag. I Kina släpps siffror över kreditgivning och inflation.